Er bestaan veel interventies om mensen met overgewicht en gewichtsgerelateerde gezondheidsrisico’s te begeleiden naar een gezonde leefstijl. Erkende Gecombineerde Leefstijl Interventies (GLI’s) zijn nu opgenomen in de basis zorgverzekering.

Wat is een GLI

Een GLI is een aanpak die zich richt op een combinatie van gezonder eten, meer bewegen en gedragsverandering. Alleen bewezen effectieve GLI’s maken kans op vergoeding vanuit de basis zorgverzekering. 

Welke GLI’s komen in de basisverzekering?

Huisartsen kunnen mensen met een gezondheidsrisico door overgewicht verwijzen naar een gecombineerde leefstijlinterventie. Het RIVM heeft nu drie interventies erkend. Het gaat om de Beweegkuur, SLIMMER en COOL.

 

De beweegkuur

Het einddoel van de Beweegkuur is het realiseren van gezondheidswinst door middel van:

  1. Meer bewegen
  2. Gezonde voeding
  3. Het laten beklijven van de aangepaste leefstijl door gedragsverandering.

Meer bewegen

Het beweegprogramma streeft naar het aannemen van een actieve leefstijl en het verbeteren van de lichamelijke fitheid door het verhogen van de fysieke activiteit. Als richtlijn wordt hiervoor een beweegdosis van 1200-2000 kilocalorieën per week aangehouden.

Gezonde voeding

Het doel van het voedingsplan is het aannemen en behouden van een verantwoord en gezond voedingspatroon, bestaande uit het verminderen van de energie-inname om gewichtsreductie te kunnen bereiken en meer gezonde en minder ongezonde producten te gebruiken. (gebaseerd op de richtlijnen gezonde voeding 2015).

Gedragsverandering

Bij de gedragsverandering ligt het accent op het ondersteunen van zelfmanagement: het bevorderen van meer autonome motivatie en het verhogen van de eigen effectiviteit en verantwoordelijkheid. Hierbij krijgt het voedings- en beweeggedrag van de deelnemers speciale aandacht.

Mijn conclusie:

Minder eten en meer bewegen verder niks nieuws onder de zon. Gewoon het oude dogma. 

SLIMMER

De SLIMMER interventie lijkt erg op die van de Beweegkuur maar is meer ingebed vanuit de GGD die meer (lokale) middelen en netwerk heeft. Echter ook SLIMMER is volledig gebaseerd op eet minder en beweeg meer.

Het feit dat deze interventie veel meer gebaseerd op samenwerking met lokale partijen is wel een heel sterk punt van deze GLI.  

COOL

Het COOL-programma grijpt in op verschillende oorzaken van overgewicht en obesitas. Gezien de grote verscheidenheid aan type determinanten die van invloed zijn op leefstijlgerelateerd gedrag, zijn interventies die gebruik maken van een integrale aanpak het meest effectief.

Waar de GLI van oudsher gebaseerd is op gedragsverandering op het gebied van lichamelijke activiteit en energie-inname, aangeboden vanuit een multidisciplinaire aanpak, pakt het CooL-programma daarnaast ook de themagebieden slaap, stress, energiemanagement, timemanagement, vitaliteit en ontspanning aan, alles aangeboden door één uitvoerende professional: de leefstijlcoach.

Het programma richt zich primair op verandering van het gedrag van de deelnemers met de focus op zelfzorg. Bewustwording van het huidige gedrag is een eerste stap. Daarnaast vindt er overdracht plaats van kennis over leefstijlonderwerpen en wordt de deelnemer geleerd hoe verschillende informatie op waarde te schatten. Daarna wordt in het programma ingegaan op het formuleren van concrete acties en persoonlijke leerdoelen die bij de situatie van de deelnemer aansluiten. Het programma stimuleert daarmee het vertrouwen in de eigen regie en autonome motivatie.

Mijn conclusie

Mijn kritiek die ik heb op het programma van de Beweegkuur en SLIMMER is ook goed weergegeven in het COOL programma. COOL kijkt echt naar leefstijlfactoren en is een integraal programma. Mijn enige bedenkingen zijn dat deze (gedrags) veranderingen bij de meeste mensen veel meer tijd en begeleiding nodig hebben dan nu geboden worden binnen het budget van nog geen 400 euro per jaar per deelnemer.

Andere berichten die verband houden met de Gecombineerde Leefstijl Interventie GLI

​Wil jij leefstijltips maar ook meedenken over een gezonde, duurzame en vitale samenleving?

Het leefstijl Als Medicijn Platform zijn openbare groepen op Facebook en LinkedIn voor iedereen die mee wil praten en denken over een gezondere, duurzame en vitale samenleving. Word jij ook lid? Je bent van harte welkom.

Lid worden van de Facebookgroep
Leefstijl als Medicijn platform op LinkedIn

Sponsoring en Ondersteuning

Het sponsor bedrag tot nu toe: 4.115 Euro

steun het werk van de Stichting Je Leefstijl Als Medicijn

Help ons om het aantal mensen met diabetes type 2 en andere leefstijlgerelateerde aandoeningen terug te dringen.

Uw bijdrage is welkom op bankrekening nummer NL46RABO 0331 9175 13 of via onderstaande knop via geef.nl

Facebook pagina Stichting Je Leefstijl Als Medicijn

De Facebook pagina Leefstijl als Medicijn / Lifestyle as Medicine brengt nieuws en wetenswaardigheden op het gebied van een gezonde leefstijl. Like deze pagina dan ben je altijd op de hoogte van wat er actueel is over het onderwerp leefstijl als medicijn.

Contact opnemen

Deze website is een initiatief van de stichting Je Leefstijl als Medicijn. Heb je vragen of opmerkingen dan kun je ons bereiken via e-mail [email protected] of via onderstaand formulier. Bellen of WhatsApp kan ook op nummer 06 42 44 22 25. Dit is het nummer van Wim Tilburgs, voorzitter van de stichting Je Leefstijl als Medicijn.

Stichting Je Leefstijl Als Medicijn

KvK nummer 72173653 RSIN 859015567

Bankrekening NL 46 RABO 0331 9175 13

Share This