TNO en LUMC Kennis- en Innovatiecentrum Leefstijl als Medicijn

Blijvende gedragsverandering is de sleutel to genezing van leefstijlziekten

Leefstijlziekten veroorzaken veel leed en kosten de maatschappij veel geld. Door deze ziekten te voorkomen of te genezen kunnen veel mensen een beter leven leiden. Maar ook kan veel geld worden bespaard als deze mensen normaal hun werk kunnen doen en geen of minder gebruik maken van de zorg. TNO wil bijdragen aan het ontwikkelen van innovaties die het patienten mogelijk maakt hun leeftstijl blijvend te veranderen en zo bij te dragen aan genezing.

Leefstijlziekten zijn te genezen.

Er zijn veel studies gedaan die er op wijzen dat leefstijlziekten omkeerbaar zijn door tijdige en ingrijpende leefstijlverandering. In veel gevallen blijkt dat verandering in leefstijl direct leidt tot een verbetering in de situatie van de persoon. Hierbij gaat het vooral om eetpatroon en lichamelijke activiteit, maar ook om mentale en cognitieve aspecten. De uitdagingen hierbij zijn om de gezondheidszorg, maatschappelijke en persoonlijke omgevingsfactoren alsmede de individueel benodigde gedragsverandering duurzaam om te buigen zodat optimale ondersteuning wordt geboden voor behoud van de ingezette verbetering. Op deze wijze worden gedragsveranderingen ontwikkeld die passen bij individuele profielen en behoeften.

Investeren in leefstijlziekten levert veel op.

Mensen met leefstijlziekten kunnen veel hinder van hun ziekte hebben. En het kost ook veel geld: voor een iemand met diabetes type 2 worden in totaal gemiddeld meer dan 130.000 euro kosten gemaakt. Ruwweg de helft hiervan zijn zorgkosten. De andere helft is gerelateerd aan productiviteitsverlies in werk. Samen met partners onderzoekt TNO hoe met optimaal leefstijladvies mensen gezonder kunnen worden. Dit reduceert en voorkomt kosten en beter nog, het zorgt dat mensen geen patiënt meer zijn. TNO heeft een analyse laten maken waarin de besparingen van het genezen van Type 2 Diabetes op een rijtje zijn gezet.

TNO start een programma voor onderzoek en impact.

Effectief en duurzaam leefstijladvies is niet makkelijk. TNO wil oplossingen en aanpakken ontwikkelen die mensen ondersteunen om hun leefstijl blijvend te veranderen. Verschillende dingen zijn nodig. Denk aan nieuwe diagnostiek om de juiste voedingsadviezen te krijgen en op maat ontwikkelde bewegings-, voorlichting- en motivatieprogramma’s.

Genezen van diabetes type 2 – TNO en het LUMC

Om diabetes te genezen, moeten we niet langer ziekteverschijnselen controleren door symptomen te onderdrukken, maar gedrag en eigen regie beïnvloeden. We moeten leefstijl geneeskunde ontwikkelen met interventies gericht op voeding, beweging, stress, slaap en gericht op duurzame gedragsverandering. Aldus TNO en het LUMC

Lees meer

Eerste jaarlijkse leefstijlcongres TNO en het LUMC

Een keur aan (inter)nationale experts Het eerste jaarlijkse symposium over Leefstijl als Medicijn. De start van kennis en innovatiecentrum van TNO en LUMC waar men onderzoekt hoe met optimaal leefstijladvies mensen gezonder kunnen worden. Als eerste speerpunt kiest men voor de aanpak van diabetes type 2.

Lees meer

Hanneke Molema is senior consultant bij de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO), met als aandachtsgebied innovaties voor Gezond Leven. Met name richt zij zich hierbij op de publiek private samenwerkingen voor de implementatie van Leefstijl als Medicijn en Digital Health in de praktijk. Met TNO en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) werkt Hanneke aan de opzet van een gezamenlijke kennis- en innovatiecentrum rondom metabole gezondheid en leefstijl. Dit centrum richt zich als eerste op de ontwikkeling, implementatie en onderwijs van leefstijl als medicijn bij type 2 Diabetes in Nederland en in andere delen van de wereld.

Ben van Ommen is systeem bioloog en principal scientist bij TNO. Hij is een van de leidende wetenschappers en aanjagers van het gezamenlijke kennis- en innovatiecentrum rondom metabole gezondheid en leefstijl dat TNO en LUMC nu opzetten. Het onderzoek van Ben richt zich op herstel van flexibiliteit van metabole processen, omdat blijkt dat ook type 2 Diabetes (gekarakteriseerd door verlies van flexibiliteit in de glucosehuishouding) vanuit deze processen voor een groot deel te genezen is.

Leefstijl als medicijn - Business case voor type 2 diabetes

Deze business case is opgesteld door TNO en consultancy bureau Vintura. Hierbij is gebruik gemaakt van de kennis van experts uit de gezondheidszorg.
Voor het schetsen van een totaalbeeld is in de business case uitgegaan van een persoon met een gemiddeld Type 2 Diabetes ziektebeeld.
Hiervoor is gebruik gemaakt van publieke data. Als er geen data beschikbaar waren, zijn conservatieve schattingen gedaan op basis van de inzichten van
experts. Klik op de afbeelding om het pdf bestand te bekijken op de site van TNO.nl

Pin It on Pinterest