Psychiater Menno Oosterhoff

Afgelopen weekend ontstond er de nodige commotie over het blog ‘Pondje, mondje’, dat psychiater Menno Oosterhoff schreef op Medisch contact. Inmiddels is er tussen hem en voorzitter Wim Tilburgs van Stichting Je leefstijl als medicijn contact geweest. Dit heeft beiden nader tot elkaar gebracht, wat niet betekent dat ze het op alle punten eens zijn.

Dikkebultgeneeskunde

In het blog stelde Oosterhoff (nadat hijzelf het manifest Leefstijlgeneeskunde ondertekende) vraagtekens te zetten bij ‘dikkebultgeneeskunde’, zoals hij dat noemt: mensen die voor hun slechte leefstijl worden gestraft. Ook was hij achterdochtig naar de website Je leefstijl als medicijn. De complotsfeer waarin een en ander beschreven werd zette de stichting in een kwaad daglicht, zo vond het bestuur. Er werd gereageerd met onder meer het tegenblog “Psychiater Oosterhoff is de weg kwijt?”.

 Je leefstijl als medicijn heeft geen subsidie

Na een goed gesprek met Tilburgs, schreef Oosterhoff een nieuw blog op Medisch contact waarin hij toegeeft een aantal onjuiste aannames te hebben gedaan. Zo staat de Stichting Je leefstijl als medicijn geheel los van het Innovatiecentrum voor leefstijlgeneeskunde, ontvangt het geen subsidie en is het initiatief geheel bekostigd uit eigen middelen en uit vrijwillige giften van mensen die we ondersteunen 

 Is geld effectief besteed?

Waar we elkaar vinden is de zorg of de inzet van allerlei (overheids)gelden en personeel wel leidt tot het bereiken van beoogde doelen: worden mensen structureel gezonder of worden ze juist verslaafd aan medicijnen. Zijn initiatieven die insteken op leefstijl betuttelend en bestraffend of vormen zij het antwoord op het groeiend aantal leefstijlzieken? Je leefstijl als medicijn is er van overtuigd dat de gezondheid van mensen niet langer aan de gezondheidszorg moet worden overgelaten. Het is tijd voor een paradigma shift.

Leefstijlaanpassing boost levenskwaliteit

Je leefstijl als medicijn stelt dat tal van leefstijlziektes (vijftig procent van het totaal aantal ziektes) voorkomen kunnen worden door het aanpassen van de leefstijl. Tientallen mensen met diabetes type 2 ervaren inmiddels dat het aanpassen van voeding en beweegpatroon tot een goede, structurele verbetering van de fysieke en mentale gezondheid leidt. Ook kunnen mensen met diabetes type 2 hun medicatie binnen een aantal dagen terugschroeven en vaak zelfs achterwege laten. Op de website vindt u een aantal aansprekende getuigenissen van de aanpak volgens Je leefstijl als medicijn. De leefstijlaanpak is dus geen variant op de modepolitie maar biedt een aanpak die mensen de controle over hun leven teruggeeft. De levenskwaliteit krijgen een enorme boost en er worden vaak jaren aan de levensverwachting toegevoegd. Het terug kunnen schroeven van de medicatie voelt voor de meeste mensen als een bevrijding.

Op deze website vertellen we vanaf nu zoveel mogelijk ons eigen verhaal en zo ons zo min mogelijk laten afleiden door rumoer van anderen. Wel blijven we scherp op wat er gebeurt, zodat we in de kopgroep van de leefstijlbeweging blijven.

  Clemens Vollebergh Secretaris Je leefstijl als medicijn

Mensen die zeer succesvol diabetes type 2 hebben omgekeerd met hun Leefstijl Als Medicijn

 

Wim Tilburgs oprichter van Stichting Je Leefstijl als Medicijn keerde al in 2015 diabetes type 2 en morbide obesitas om. Sinds die tijd zet hij zich in ook andere mensen met diabetes te ondersteunen. Met de stichting heeft hij als doel om het aantal met diabetes type 2 in 2019 met 100.000 te verminderen. Hier is hij tijdens een uitzending van Radio EenVandaag samen met professor Hanno Pijl van het LUMC en Dr Ir Ben van Ommen van TNO. Samen waren zij degenen die zich in hebben gezet voor de invoering van leefstijlgeneeskunde in Nederland.

 

 

Henk Sipers had diabetes type 2 en injecteerde insuline met een insulinepompje. Hij werd lid van de Facebookgroep Keer diabetes om met Je Leefstijl Als Medicijn en kon dankzij voorlichting door de stichting en hulp vanuit de groep binnen enkele weken stoppen met het injecteren van insuline. Voornamelijk dankzij het ketogeen dieet dat veel van de inmiddels bijna 1.000 leden van deze groep toepassen.

 

Je Leefstijl Als Medicijn community op Facebook

Word ook lid van een van onze besloten coachingsgroepen onder medische supervisie op Facebook

Besloten Facebookgroep voor mensen met diabetes type 2 die elkaar motiveren hun diabetes om te keren hun met leefstijl als medicijn

Besloten Facebookgroep voor iedereen die wil starten met het ketogeen dieet in combinatie met Intermittent Fasting 

Openbare Facebookgroep voor iedereen die mee wil praten over of meer wil weten op over het onderwerp leefstijl als medicijn in het algemeen.

Sponsoring en Ondersteuning

Het sponsor bedrag tot nu toe: 2.032,20 Euro

steun het werk van de Stichting Je Leefstijl Als Medicijn

Help ons om in 2019 het aantal mensen met diabetes type 2 terug te dringen.

Uw bijdrage is welkom op bankrekening nummer NL46RABO 0331 9175 13 of via onderstaande knop via geef.nl

 

Facebook pagina Stichting Je Leefstijl Als Medicijn

De Facebook pagina Leefstijl als Medicijn / Lifestyle as Medicine brengt nieuws en wetenswaardigheden op het gebied van een gezonde leefstijl. Like deze pagina dan ben je altijd op de hoogte van wat er actueel is over het onderwerp leefstijl als medicijn.

Contact opnemen

Deze website is een initiatief van de stichting Je Leefstijl als Medicijn. Heb je vragen of opmerkingen dan kun je ons bereiken via e-mail contact@jeleefstijlalsmedicijn.nl of via onderstaand formulier. Bellen of WhatsApp kan ook op nummer 06 42 44 22 25. Dit is het nummer van Wim Tilburgs, voorzitter van de stichting Je Leefstijl als Medicijn.

Stichting Je Leefstijl Als Medicijn

KvK nummer 72173653 RSIN 859015567

Bankrekening NL 46 RABO 0331 9175 13

Share This