Psychiater Menno Oosterhoff

Afgelopen weekend ontstond er de nodige commotie over het blog ‘Pondje, mondje’, dat psychiater Menno Oosterhoff schreef op Medisch contact. Inmiddels is er tussen hem en voorzitter Wim Tilburgs van Stichting Je leefstijl als medicijn contact geweest. Dit heeft beiden nader tot elkaar gebracht, wat niet betekent dat ze het op alle punten eens zijn.

Dikkebultgeneeskunde

In het blog stelde Oosterhoff (nadat hijzelf het manifest Leefstijlgeneeskunde ondertekende) vraagtekens te zetten bij ‘dikkebultgeneeskunde’, zoals hij dat noemt: mensen die voor hun slechte leefstijl worden gestraft. Ook was hij achterdochtig naar de website Je leefstijl als medicijn. De complotsfeer waarin een en ander beschreven werd zette de stichting in een kwaad daglicht, zo vond het bestuur. Er werd gereageerd met onder meer het tegenblog “Psychiater Oosterhoff is de weg kwijt?”.

 Je leefstijl als medicijn heeft geen subsidie

Na een goed gesprek met Tilburgs, schreef Oosterhoff een nieuw blog op Medisch contact waarin hij toegeeft een aantal onjuiste aannames te hebben gedaan. Zo staat de Stichting Je leefstijl als medicijn geheel los van het Innovatiecentrum voor leefstijlgeneeskunde, ontvangt het geen subsidie en is het initiatief geheel bekostigd uit eigen middelen en uit vrijwillige giften van mensen die we ondersteunen 

 Is geld effectief besteed?

Waar we elkaar vinden is de zorg of de inzet van allerlei (overheids)gelden en personeel wel leidt tot het bereiken van beoogde doelen: worden mensen structureel gezonder of worden ze juist verslaafd aan medicijnen. Zijn initiatieven die insteken op leefstijl betuttelend en bestraffend of vormen zij het antwoord op het groeiend aantal leefstijlzieken? Je leefstijl als medicijn is er van overtuigd dat de gezondheid van mensen niet langer aan de gezondheidszorg moet worden overgelaten. Het is tijd voor een paradigma shift.

Leefstijlaanpassing boost levenskwaliteit

Je leefstijl als medicijn stelt dat tal van leefstijlziektes (vijftig procent van het totaal aantal ziektes) voorkomen kunnen worden door het aanpassen van de leefstijl. Tientallen mensen met diabetes type 2 ervaren inmiddels dat het aanpassen van voeding en beweegpatroon tot een goede, structurele verbetering van de fysieke en mentale gezondheid leidt. Ook kunnen mensen met diabetes type 2 hun medicatie binnen een aantal dagen terugschroeven en vaak zelfs achterwege laten. Op de website vindt u een aantal aansprekende getuigenissen van de aanpak volgens Je leefstijl als medicijn. De leefstijlaanpak is dus geen variant op de modepolitie maar biedt een aanpak die mensen de controle over hun leven teruggeeft. De levenskwaliteit krijgen een enorme boost en er worden vaak jaren aan de levensverwachting toegevoegd. Het terug kunnen schroeven van de medicatie voelt voor de meeste mensen als een bevrijding.

Op deze website vertellen we vanaf nu zoveel mogelijk ons eigen verhaal en zo ons zo min mogelijk laten afleiden door rumoer van anderen. Wel blijven we scherp op wat er gebeurt, zodat we in de kopgroep van de leefstijlbeweging blijven.

  Clemens Vollebergh Secretaris Je leefstijl als medicijn

Wim Tilburgs, oprichter van Stichting Je Leefstijl als Medicijn, heeft sinds 2015 zijn diagnoses diabetes type 2 en morbide obesitas doorbroken. Sinds die tijd zet hij zich in om andere mensen met leefstijlgerelateerde aandoeningen te ondersteunen. De stichting heeft als ambitie om binnen 3 jaar het aantal mensen met een leefstijlgerelateerde aandoening met 100.000 te verminderen. Hier is hij te beluisteren in een uitzending van Radio EenVandaag, samen met prof. dr. Hanno Pijl van het LUMC en dr. ir. Ben van Ommen van TNO – twee grondleggers van leefstijlgeneeskunde in Nederland. 

Radio eenvandaag Hanno Pijl en Ben van Ommen Leefstijl Als Medicijn

Wil jij zelf ook meedenken?

Het platform Leefstijl Als Medicijn heeft openbare groepen op Facebook en LinkedIn voor iedereen die mee wil praten en denken over een gezondere, duurzame en vitale samenleving. Word je ook lid? Je bent van harte welkom!

Lid worden van de Facebookgroep
Leefstijl als Medicijn platform op LinkedIn

Steun het werk van de Stichting Je Leefstijl Als Medicijn

Help ons om het aantal mensen met diabetes type 2 en andere leefstijlgerelateerde aandoeningen terug te dringen.

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Samenwerkingspartners

Deze website is mede mogelijk dank zij onze partners.

Ekomenu Maaltijdboxen Kook gezonde gerechten die perfect passen bij jouw leefstijl.

Ancora.health Het preventieve gezondheidsplan gebaseerd op jouw data.

Vriendenloterij Doe mee en steun stichting Je Leefstijl Als Medicijn.

 

Ekomenu
Ancora Health
Vriendenloterij Stichting Je Leefstijl Als Medicijn

Pin It on Pinterest