We zijn blij dat Abbida Tallih ons gaat helpen bij het opstellen van ons plan van aanpak om leefstijl als medicijn in te voeren bij de Marokkaanse mensen.

Als eerste zal ik mezelf voorstellen. Ik ben Abida Tallih en werk sinds vorig jaar als POH-somatiek in huisartsenpraktijk de Zorgkoepel te Den Haag.

Als praktijkondersteuner ondersteun ik de huisarts in de behandeling van patiënten die een chronische lichamelijke aandoening hebben. Zoals diabetes mellitus, hart-en vaatziekte, maar ook begeleiding bij het stoppen met roken.

Kenmerkend voor het werk van de POH, is de aandacht voor leefstijl tijdens het consult. Voedingsadvies, beweegadvies en adviezen over gedragsverandering zijn een belangrijk onderdeel van de POH.

In 43% van de consulten wordt over roken gesproken, in 31% van de consulten over alcoholgebruik, in 74% van de consulten over bewegen of sport en in 73% over voeding.

Meestal is het in deze consulten de POH-er zelf die de leefstijlaspecten ter sprake brengt. De rol van de POH-er binnen de huisartsenpraktijk is hierin dus erg groot, aangezien de POH-er de patiënten periodiek en volgens protocol terugziet op het spreekuur en daardoor de leefstijl continu ter sprake komt.

Hierdoor ontstaat er vaak een vertrouwensrelatie tussen de POH-er en de patiënt, wat weer erg belangrijk is om de leefstijl te bespreken en eventuele knelpunten te evalueren.

Leefstijl is een onderwerp, wat mij nauw aan het hart ligt. Tijdens mijn opleiding aan de hogeschool Avans plus, heb ik als onderwerp voor mijn eindopdracht gekozen voor “leefstijlinterventies bij dm2 en CVRM”.

Tijdens de consulten blijkt in de praktijk dat de POH-er te weinig tijd ter beschikking heeft om leefstijlinterventie de gewenste aandacht te geven. Begeleiden van een patiënt in de praktijk op weg naar een betere leefstijl kost veel tijd die nu meestal niet wordt vergoed. Bovendien ontbreekt het de zorgprofessional aan specifieke kennis over voeding en leefstijl.

Patiënten kunnen doorverwijzen naar de Stichting Je Leefstijl Als Medicijn zou een belangrijke bijdrage leveren om diabetes mellitus 2 omkeerbaar te maken.

Ondersteuning van ons plan.

Het aantal mensen dat leefstijlgerelateerde aandoeningen heeft, groeit met de dag. Gelukkig willen velen de verantwoordelijkheid over hun eigen gezondheid nemen door hun leefstijl te verbeteren. Stichting Je Leefstijl Als Medicijn is een stichting met een ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Tal van mensen zetten zich al vrijwillig in om hun steentje bij te dragen aan het doel van de stichting: leefstijlgerelateerde aandoeningen terugdringen met leefstijl als medicijn, en ondersteuning en informatie bieden aan de leden van haar platform. We doen hierbij een oproep aan bedrijven en instellingen die ons willen ondersteunen bij onze initiatieven. Daarnaast hebben we een vacature voor een vrijwilliger met ervaring in het werven van fondsen.

Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Professor Pancras Hogendoorn Decaan van het Leids Universitair Medisch Centrum

‘Mensen in achterstandswijken in Den Haag leven 10 jaar korter’

‘Leefstijlgeneeskunde is een hele belangrijk als je kijkt naar de samenleving in de grotere steden waar we ook actief zijn geworden. Het LUMC bijvoorbeeld in Den Haag waar we grote projecten in de wijken doen.

En als je je dan realiseert dat afhankelijk van je postcode in Den Haag, je levensverwachting ongeveer 10  jaar verschil zit dan heb je wel een maatschappelijke opgave als LUMC om er eens over na te denken “Hoe komt dat nou?”

Is dat een sociaal gerelateerd element?

Is dat een genetisch gerelateerd element?

Dus de hindoestaanse populatie in Den Haag met hun polymorfismes en als die dik worden nou dan weet je het wel.

Dus waar moet je je interventies op richten?

Of is het een voorlichtingscomponent?

Boeiend was toen ik een paar weken geleden de burgemeester van Den Haag sprak over deze problemen is dat ook de notie eigenlijk heel laag is.

Het was voor de burgemeester van Den Haag een eye-opener, maar vooral voor mij een eye-opener dat zij als verantwoordelijke voor de gezondheid van de mensen in Den Haag deze problemen niet op de radar heeft dan is er nog veel te doen.

Dus vandaar dat ik zo enthousiast ben over leefstijlgeneeskunde.’

Reactie Professor Hanno Pijl

Ik heb ons plan voorgelegd aan Hanno Pijl en dit was zijn enthousiaste reactie:

Beste Wim,

Dit is HELEMAAL GEWELDIG. De problemen onder de Marokkaanse mensen zijn nog veel groter dan onder “Caucasiërs” in Nederland en het is heel lastig voor mensen van buiten de cultuur om Marokkanen te bereiken, al is het alleen al omdat wij de cultuur niet goed kennen.

Als jullie een interventie kunnen ontwerpen die past binnen de Marokkaanse cultuur doen jullie fantastisch werk. We kunnen dan ook naar Den Haag bijvoorbeeld, waar veel gezondheidsproblemen zijn onder Marokkanen.. Laat me weten als ik iets kan bijdragen…

 

Hartelijke groet, Hanno

Op de foto hieronder zijn Hanno Pijl en Saïda Tilburgs in overleg over haar plan om de Marokkaanse mensen voor te lichten over leefstijl en voeding als medicijn.

Sponsoring en ondersteuning

Sponsoring en ondersteuning

Wij hebben een ambitieuze missie om de tsunami van Leefstijlgebonden ziekten die nu op ons afkomt om te keren. Dit is echter een enorme klus en dat kunnen wij niet alleen.

Lees meer

Diabetes Reset met Je Leefstijl Als Medicijn

Besloten Facebook groep voor mensen die hun diabetes om willen keren met leefstijl als medicijn daarbij elkaar te motiveren en te steunen op dit pad naar gezondheid, meer energie en welbevinden. Enkele malen per week beantwoord ik ook vragen van de leden door middel van live video-sessies.

Diabetes Reset met Leefstijl als Medicijn

Besloten Facebook groep voor mensen die hun diabetes om willen keren met leefstijl als medicijn daarbij elkaar te motiveren en te steunen op dit pad naar gezondheid, meer energie en welbevinden. Enkele malen per week beantwoord ik ook vragen van de leden door middel van live video-sessies.

Sponsoring en Ondersteuning

Als Stichting Je Leefstijl als Medicijn hebben we ambitieuze doelen om het aantal mensen met leefstijlgerelateerde ziekten terug te dringen door in samenwerking tussen wetenschap artsen en zorgvragers te komen tot een nieuwe gezondheidszorg 2.0. Via onze online ondersteuning hebben we al honderden mensen zonder verdere kosten geholpen hun leefstijlgerelateerde ziekte om te keren.

Evidence based Ehealth: mitigatie chronische ziektelast tegen extreem weinig kosten

Facebook groep Leefstijl als Medicijn Platform

De Facebook groep Leefstijl als Medicijn Platform is een groep waar iedereen mee kan praten leefstijl. Je bent van harte welkom om mee te doen met deze discussie. Je kan zelf onderwerpen of vragen plaatsen maar ook gewoon meelezen met de vele interessante discussies daar.

Facebook pagina Stichting Je Leefstijl Als Medicijn

De Facebook pagina Leefstijl als Medicijn / Lifestyle as Medicine brengt nieuws en wetenswaardigheden op het gebied van een gezonde leefstijl. Like deze pagina dan ben je altijd op de hoogte van wat er actueel is over het onderwerp leefstijl als medicijn.