Implementatie van leefstijl als medicijn in de lokale gemeenschap

Op de afbeelding hiernaast zien we dat een goede leefstijlaanpak is gebaseerd op een aantal pijlers. Het fundament wordt gevormd door de mindset. Om succesvol deel te nemen aan een leefstijlprogamma moet men dit doen vanuit een mindset die wil veranderen en groeien. Omdat de huidige leefstijl vaak heeft geleid tot de problemen waarmee de mensen nu te kampen hebben moeten ze dus hun leefstijl vaak drastisch aanpassen. Zoals we hierboven in de video ook gehoord hebben is dat vreselijk moeilijk. Zeker in een omgeving waarin we voortdurend worden verleid tot het nemen van de verkeerde beslissingen.

Sponsoring en ondersteuning

Wij hebben een ambitieuze missie om de tsunami van Leefstijlgebonden ziekten die nu op ons afkomt om te keren. Dit is echter een enorme klus en dat kunnen wij niet alleen.

Lees meer

Diabetes reset wandelingen in Helmond

Diabetes Reset wandelingen elke zaterdagochtend in Helmond. Voor mensen met Diabetes type 2 en/of veel overgewicht waarin we onderweg gezellig kletsend elkaar gaan helpen om diabetes om te keren en gewicht te verliezen aan de hand van je leefstijl als medicijn. Het is geheel vrijblijvend en iedereen mag meelopen.

Lees meer