Implementatie van leefstijl als medicijn in de lokale gemeenschap

Bewoners van volkswijken in Helmond zijn 19 jaar eerder chronisch ziek.

Er ontstaat een Helmond van twee snelheden. Volkswijken waar armoede, ongezond leven en slechte huisvesting een hoge tol eisen in de vorm van een lagere levensverwachting, meer ziekte en minder veiligheid. Laag opgeleide mensen met weinig inkomen leven gemiddeld zeven jaar korter dan mensen met hogere opleidingen en betere welstand. Maar het gat tussen te verwachten gezonde levensjaren is nog veel groter: negentien jaar.

Dit schreef het Eindhovens Dagblad op 23 oktober 2017.

Mensen in achterstandswijken leven korter Prof. Pancras Hogendoorn

Bovenstaand probleem is niet alleen een probleem van Helmond maar van al de grote steden.

Professor Pancras Hogendoorn Decaan van het Leids Universitair Medisch Centrum. Tijdens zijn toespraak bij de ondertekening van de programmaovereenkomst van het Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde. Mede opgericht door Professor Hanno Pijl lid van de raad van advies van onze stichting.

Starten met leefstijl in de lokale gemeenschap

De deelnemers van onze gratis online leefstijlprogramma’s zijn zeer succesvol. Mensen met diabetes type 2 zien hun waardes verbeteren met minder en vaak totaal zonder medicatie. Ook verliezen ze veel gewicht en buikomvang. Echter niet iedereen is in staat om een programma online te volgen daarom willen ons programma ook lokaal aan gaan bieden. Dit doen we samen met Stichting GezondDorp die juist zeer succesvol waren met dezelfde leefstijlaanpak in Leende. 

Huisarts Norbert van de Hurk

Norbert is samen met sportarts Hans van Kuijk initiatiefnemer van GezondDorp. Norbert is in 2019 gekozen tot leefstijlarts van het jaar door de vereniging Arts en Leefstijl.

Helmonder Joep Meulendijks

Joep heeft met ons online leefstijlprogramma zijn diabetes type 2 doorbroken en is in 6 maanden 15 kilo afgevallen en heeft 20 centimeter buikomvang minder.

Opzetten lokale samenwerking

Daarbij kunnen we dan een soort van combinatie interventie ontwikkelen deels online en deels persoonlijk. Hierbij is dan een samenwerking nodig in de gemeente. Inmiddels is overleg hierover met diverse partijen om tot een gezamenlijk plan van aanpak te komen.

 

  1. De Stichting Je Leefstijl Als Medicijn in samenwerking met
  2. Stichting GezondDorp met hun actie van Gezond Dorp naar GezondLand
  3. Centrum voor Leefstijlgeneeskunde Sint Anna Ziekenhuis
  4. TNO – Doet wetenschappelijk onderzoek bij onze online communities.
  5. Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde partner van Stichting JLAM 
  6. Lois Bolk Instituut – leefstijlgeneeskunde in de praktijk
  7. De gemeente Helmond
  8. Lokale organisaties

Stichting Je Leefstijl Als Medicijn & Stichting GezondDorp

We zullen ons in dit project inzetten als verbinder, adviseur, kennisleverancier mede door het actief betrekken van onze ervaringsdeskundigen maar ook de leden van onze raad van advies. We denken dan aan met name sportarts Hans van Kuijk en huisarts Norbert van den Hurk namens Stichting GezondDorp, De medisch adviseurs van Stichting Je Leefstijl Als Medicijn Internist Dr. Yvo Sijpkens en leefstijlarts Laurens Poelsma en met steun van onze raad van advies met onder andere Professor Hanno Pijl, Professor Jaap Seidell en anderen.

Jeroen van den Ingh

Jeroen van den Ingh

Secretaris JLAM en projectleider

Hans van Kuijk

Hans van Kuijk

Sportarts, Topsupport Initiatiefnemer GezondDorp Leende

Yvo Sijpkens

Yvo Sijpkens

Internist en specialist in leefstijlgeneeskunde

Hanno Pijl

Hanno Pijl

Endocrinoloog, Hoogleraar diabetologie aan het Leids Universitair Medisch Centrum

Project Van GezondDorp naar GezondLand

Gezond Helmond is een samenwerkingsproject voor leefstijl in lokale gemeenschappen gebaseerd op de visie van Hans van Kuijk / GezondDorp. We zullen per lokale gemeenschap samenwerkingsverbanden oprichten. Per regio is er dan een projectleider / kwartiermaker. Voor de regio peelland is dat Jeroen van den Ingh. Met zijn ervaring als directievoorzitter van Rabobank Peelland zuid kan hij de juiste verbindingen leggen in zijn grote lokale netwerk.

Centrum voor leefstijlgeneeskunde Sint Anna Ziekenhuis

Nieuw  is  het Centrum voor Leefstijlgeneeskunde. Sportarts, Hans van Kuijk, is al enkele jaren actief op het gebied van leefstijl. Zijn enthousiasme en ervaring met o.a. GezondDorp Leende heeft hij uitgestraald naar de zorgprofessionals en medewerkers binnen de St. Anna Zorggroep. Daardoor is het idee ontstaan om het Centrum voor Leefstijlgeneeskunde te starten. Dit centrum richt zich op iedereen die gezonder, fitter en gelukkiger wil leven. En biedt begeleiding aan patiënten die iets willen veranderen aan hun leefstijl. Vaak zijn dit mensen met een chronische ziekte (diabetes, hart- en vaatziekten, etc.). Zij willen beter kunnen omgaan met hun ziekte, hier minder last van hebben in hun dagelijks leven en erger voorkomen.

Het centrum biedt hen een drietal modules die zich onder meer richten op gezonde voeding, verantwoord bewegen, voldoende slaap en een fit brein. De modules zijn onafhankelijk van elkaar te volgen.Het centrum begeleidt patiënten die onder behandeling zijn van specialisten binnen het St. Anna Ziekenhuis, zoals de cardioloog of internist. Daarnaast kunnen ook huisartsen of specialisten uit andere ziekenhuizen patiënten naar dit centrum verwijzen.

Gemeente Helmond

Er is overleg geweest met leden van de Helmondse gemeenteraad en we gaan in gesprek met wethouder voor jeugd, onderwijs en gezondheid mevrouw Cathalijne Dortmans. 

Het Elkerliek Ziekenhuis

Er zijn al wat verkennende gesprekken geweest met mensen in het Elkerliek Ziekenhuis.
 
Wat mij opviel waren de  uitspraken van bestuursvoorzitter Professor Eveline de Bont in het bovengenoemde artikel in het Eindhovens Dagblad van 23 december 2017.

Professor De Bont hoopt op een ‘vliegwieleffect’.

We moeten inspelen op de sociale banden die er wel zijn. Er is sociaal leiderschap nodig. Een paar mensen in de wijk kunnen het gedrag van velen omdraaien. De actie van de sportarts en huisarts in Leende die ertoe heeft geleid dat de inwoners van Leende met te veel gewicht zijn gaan afvallen, is een mooi voorbeeld hiervan.”.

Lokale organisaties.

Projectleider Jeroen van den Ingh is gestart met de gesprekken met diverse regionale partijen. Dat zijn alle organisatie en personen die bezig zijn of zich willen inzetten voor een gezondere gemeenschap. Wilt u ook betrokken zijn bij deze samenwerking neem dan contact op via ons contactformulier.

 

Wim Tilburgs, oprichter van Stichting Je Leefstijl als Medicijn, heeft sinds 2015 zijn diagnoses diabetes type 2 en morbide obesitas doorbroken. Sinds die tijd zet hij zich in om andere mensen met leefstijlgerelateerde aandoeningen te ondersteunen. De stichting heeft als ambitie om binnen 3 jaar het aantal mensen met een leefstijlgerelateerde aandoening met 100.000 te verminderen. Hier is hij te beluisteren in een uitzending van Radio EenVandaag, samen met prof. dr. Hanno Pijl van het LUMC en dr. ir. Ben van Ommen van TNO – twee grondleggers van leefstijlgeneeskunde in Nederland. 

Radio eenvandaag Hanno Pijl en Ben van Ommen Leefstijl Als Medicijn

Achtergronden leefstijl als medicijn in de lokale gemeenschap

Wil jij zelf ook meedenken?

Het platform Leefstijl Als Medicijn heeft openbare groepen op Facebook en LinkedIn voor iedereen die mee wil praten en denken over een gezondere, duurzame en vitale samenleving. Word je ook lid? Je bent van harte welkom!

Lid worden van de Facebookgroep
Leefstijl als Medicijn platform op LinkedIn

Steun het werk van de Stichting Je Leefstijl Als Medicijn

Help ons om het aantal mensen met diabetes type 2 en andere leefstijlgerelateerde aandoeningen terug te dringen.

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Samenwerkingspartners

Deze website is mede mogelijk dank zij onze partners.

Ekomenu Maaltijdboxen Kook gezonde gerechten die perfect passen bij jouw leefstijl.

Ancora.health Het preventieve gezondheidsplan gebaseerd op jouw data.

Vriendenloterij Doe mee en steun stichting Je Leefstijl Als Medicijn.

 

Ekomenu
Ancora Health
Vriendenloterij Stichting Je Leefstijl Als Medicijn

Wetenschappelijke aanbevelingen

Beste Wim,

Deze brief is bedoeld als hartgrondige ondersteuning van het Diabetes Doorbreken’ initiatief van Stichting Je Leefstijl Als Medicijn.

We weten steeds beter dat onze manier van leven ten grondslag ligt aan veel van de chronische ziekten waarmee wij vandaag de dag te maken hebben. De geneeskunde probeert de schade te herstellen met behulp van medicijnen en operaties. Daarmee blijven de wortels van de problemen echter buiten schot. Type 2 diabetes mellitus is het prototype van ziekten die direct met onze leefstijl samenhangen.

Het wordt steeds duidelijker dat deze ziekte veruit hét beste aangepakt kan worden door grondige aanpassing van leefstijl. Verandering van leefstijl is een grote uitdaging in een maatschappij die ons voortdurend verleidt tot verkeerde keuzes.

Toch zijn er mensen die bewijzen dat het kan. Wim is daar het schoolvoorbeeld van. Hij besloot enkele jaren terug zijn type 2 diabetes aan te pakken door zijn leefstijl grondig aan te passen. De enorme verbetering die zijn mentale en fysieke gezondheid sindsdien heeft ondergaan is een stralend voorbeeld voor velen die hetzelfde voor ogen hebben.

Diabetes Reset is een prachtig initiatief van een rolmodel om lotgenoten te inspireren ook hun manier van leven aan te passen voor optimale gezondheid.

We werken nu al geruime tijd samen aan de medische en maatschappelijke veranderingen die daarvoor nodig zijn. Ik denk dat het Diabetes Reset initiatief bij uitstek past in die veranderingen.

Met hartelijke groet,

Prof. dr. Hanno Pijl

Professor Hanno Pijl

Endocrinoloog, Hoogleraar diabetologie , Leids Universitair Medisch Centrum / Adviesraad stichting Je Leefstijl Als Medicijn

Geachte Heer Tilburgs,

Ik schrijf u deze brief om uw projectaanvraag “Diabetes Doorbreken” te ondersteunen. Al geruime tijd heb ik contact met u en werken wij samen aan de implementatie van een leefstijl als medicijn therapie in de Nederlandse gezondheidszorg. Uw website “Je Leefstijl als Medicijn” is een belangrijk communicatie kanaal en bron van informatie en inspiratie voor iedereen in Nederland door zijn/haar eigen leefstijl aan te passen.

Leefstijl gerelateerde aandoeningen vormen een grote uitdaging voor Nederlanders en de Nederlandse gezondheidszorg. Het bewijs neemt toe dat deze ziekten bij mensen een halt toe geroepen kunnen worden en zelfs omgekeerd kunnen worden door leefstijl. Het gaat hier niet alleen om wetenschappelijk bewijs, maar ook om het bewijs dat mensen zelf leveren, buiten studies om.

“Je Leefstijl als Medicijn” maakt niet alleen het wetenschappelijk bewijs beschikbaar en begrijpbaar voor mensen. Het maakt het ook mogelijk dat mensen onderling ervaringen kunnen delen en elkaar kunnen inspireren. Dit maakt van “Je Leefstijl als Medicijn” en Wim Tilburgs een essentiële schakel in onze gezamenlijke inspanningen om Nederland vrij te maken van leefstijl gerelateerde ziekten.

Hartelijke groet,

Ben van Ommen

Ben van Ommen

Principal Scientist Systeem Biologie & Leefstijl als Medicijn, TNO

Wat Stichting Je Leefstijl Als Medicijn doet  is baanbrekend, niet enkel omwille van de inhoud maar ook de vorm (een bottom-up benadering waarin patiënten zelf het initiatief nemen en andere patiënten ondersteunen, in samenwerking met artsen en onderzoekers). Dit is een ware paradigma shift (om de terminologie van Thomas Kuhn te gebruiken).

Het werk en inzichten van de Stichting Je Leefstijl als Medicijn zijn van direct belang voor mensen met diabetes maar het is ook relevant op een algemener niveau voor onze visie op gezondheid en geneeskunde. Als medisch antropoloog besef ik maar al te goed dat onze manier waarom we omgaan met ziekte en geneeskunde, inclusief onze wetenschappelijke benadering (biomedicine) en de manier waarop geneeskunde georganiseerd wordt, niet los staan van de culturele context en van de normen en waarden van onze samenleving. Vele artsen en onderzoekers denken nog dat onze vorm van geneeskunde ‘universeel’ en ‘cultuurvrij’ is. Jullie kijk maakt duidelijk dat dit niet zo is. Gelukkig zijn we nu op een moment aangekomen waarbij we  tot een synthese kunnen komen, gebaseerd op kennis en inzichten vanuit verschillende perspectieven: hedendaagse biomedische wetenschap, traditionele kennis, niet-westerse inzichten…

Een belangrijk punt is dat die inzichten niet enkel meer top-down gebeuren (vanuit professoren naar artsen en dan naar patiënten) maar ook, zoals bij jullie, bottom-up: patiënten die zelf op zoek gaan naar de info en die, dankzij internet e.d., die kennis vinden). Ook dit is niet minder dan een stille revolutie. Ik merk hoe mijn collega’s aan de universiteit onder een enorme druk staan (onder andere om te publiceren, geld te zoeken voor onderzoek, organisatie van onderwijs en dergelijke) en daardoor nauwelijks nog tijd hebben om zich te verdiepen in nieuwe zaken en om na te denken over grotere samenhang van de beschikbare kennis. Ook hier zijn jullie weer een voorbeeld van een nieuw model waarbij de oude breuklijn tussen academische kennis en leken verdwijnt.

Naast het belang voor diabetespatiënten lijkt deze levensstijl benadering ook veelbelovend voor heel wat andere aandoeningen die te maken hebben met onze huidige levensstijl. Nederland is inderdaad al een stap verder dan België maar we hopen jullie vlug bij te benen. Ik hoop dat we dit kunnen doen door een intense samenwerking met de stichting Je Leefstijl als Medicijn en de academici waarmee jullie samenwerken. Een volgende stap is wellicht dat we eens een  dag samenzitten met andere experten en geïnteresseerden die bereid zijn deze veelbelovende aanpak van ‘levensstijl als medicijn’ verder uit te werken.

Professor Reginald Deschepper

Medisch antropoloog , Vrij Universiteit Brussel / Adviesraad stichting Je Leefstijl Als Medicijn

Pin It on Pinterest