Naar een doorbraak in de diabeteszorg!

Koolhydraatbeperkt werkt (khbw)

Met de gangbare behandeling is diabetes mellitus type 2 een progressieve ziekte. De  huidige dominante aanpak van diabetes (type2)  is gericht op de behandeling van een symptoom: een verhoogd bloedglucose. We zetten medicatie in om die te verlagen.  Het insuline niveau in het bloed blijft doorgaans hoog en het gewicht van de patiënt neemt als gevolg daarvan toe. Door gewichtstoename neemt vervolgens de insulineresistentie verder toe, stijgt de bloedglucosewaarde, wordt weer meer medicatie ingezet en komt de patiënt in een neerwaartse spiraal terecht. Dit is wat  diabetes een progressieve ziekte maakt. Er is echter een alternatief dat ook de oorzaak van diabetes (type2)  – de insulineresistentie- beïnvloedt.

Naar de oorzaak.

In de presentatie schetst Verkoelen de aanpak gericht op insulineresistentie: (drastische) koolhydraatbeperking en vermindering van medicatie, zo nodig aangevuld met andere leefstijlfactoren. DM2-patiënten bouwen hun medicatie af en doorbreken de progressieve spiraal van gewichtstoename en het onvermijdelijk lijkende insuline moeten gaan spuiten. Voor type 1 patiënten zijn lagere en meer stabiele bloedglucose waarden mogelijk. Voor beide groepen geldt dat complicaties niet of veel minder optreden.

Als het zo simpel is waarom gebeurt het dan niet?

  • Voeding wordt niet als medicijn gezien, de meeste professionals zijn onwetend.
  • In opleidingen is geen aandacht voor insulineresistentie en hyperinsulinemie, noch voor koolhydraatbeperkte voedingsadviezen.
  • De diabetesketenzorg is er niet op ingericht.
  • Leefstijl wijzigen is lastiger dan een pilletje.
  • En last but not least: de financiering van de zorg is hier niet op ingericht.

Harriët Verkoelen

Harriët Verkoelen is diëtist en diabetesverpleegkundige met 26 jaar ervaring in de diabeteszorg. Als expert in koolhydraatbeperkte voeding schreef ze de boeken ‘Andere gezonde voeding’, Echt afvallen doe je zo’ en ‘Afvallen met de Wet van Harriët’. In Nederland en België geeft ze haar geaccrediteerde bijscholing ‘Koolhydraatbeperking S,M,L. Welke maat heeft je cliënt?’ Daarin wordt uitgelegd hoe de medicatie bij Diabetes Mellitus type 2 moet worden afgebouwd. In haar eigen praktijk wordt van de DM2-patiënten 80% insulinevrij. Ook sulfonylureum tabletten en GLP-1-agonisten kunnen worden gestaakt.

Uitleg over diabetes 2 want ouderdomsdiabetes komt zelden voor, overgewichtdiabetes des te meer. Behandel overgewichtdiabetes met een dieet van minder koolhydraten. Dan heb je geen dikmakende medicijnen nodig.

Lezing Harriët Verkoelen en Peter Gunst tijdens het Ancestral Health Symposium 2017.

Dit is de registratie van de lezing van Harriët Verkoelen en Peter Gunst. Ook is er een toelichting door huisarts Kees-Jan Sluijters. Tezamen met Carla Huppelschoten zijn zij de initiatiefnemers van de site Koolhydraatbeperkt werkt. www.khbw.nl

 Ga voor het volledige artikel van de lezing naar de site van Ancestral Health Nederland.

Share This