Diabetes de sluipmoordenaar

Diabetes is een sluipmoordenaar langzaam maar zeker sloopt deze ziekte je. De standaardbehandeling met medicijnen kunnen je niet genezen. Echter je kan wel genezen met je leefstijl als medicijn. Wil jij ook van je diabetes af lees dan is deze pagina voor jou. Wetenschap en praktijkervaring bewijzen dat het werkt.

In dit document vind je video’s en linkjes die je kunnen helpen om met minder of geen medicatie betere bloedsuikerwaardes te krijgen, je energie weer terug voelen komen en vaak ook nog eens heel flink af kunt vallen. Wil je dat samen doen met een groep van van andere mensen die ook diabetes hebben wordt dan lid van onze besloten Facebook groep.

Diabetes Doorbreken met Je Leefstijl Als Medicijn

Besloten Facebook groep voor mensen die hun diabetes om willen keren met leefstijl als medicijn daarbij elkaar te motiveren en te steunen op dit pad naar gezondheid, meer energie en welbevinden. Enkele malen per week beantwoord ik ook vragen van de leden door middel van live video-sessies.

Moderatoren van de Facebook groep Diabetes Reset Met Leefstijl Als Medicijn

De moderatoren van de Facebook groep zijn ervaringsdeskundigen die zelf hun diabetes hebben omgekeerd met Leefstijl Als Medicijn. Zij delen openhartig hun persoonlijke ervaringen met de leden die hun diabetes om willen keren.

Ik ben Piet van Ommeren, 46 jaar oud en sinds Januari 2017 geheel vrij van Medicatie. Mijn zoektocht begon in de tweede helft van 2016, omdat ik in de gaten kreeg dat de behandeling voornamelijk bestond uit Symptoom-bestrijding. De DM2 is bij mij in 2008 geconstateerd en ik ging ook het verloop van de ziekte inzien. Zoals jullie allemaal wel weten is dat niet zo best. Toen begon mijn zoektocht op internet. Ik kwam via de USA, terecht bij Wim in Nederland. Hij gaf mij de doorslag om te beginnen met het ketogeen dieet. Huidige HBA1C = 37 en nuchtere glucose = 4,0. Ik ben net als Wim er in geslaagd mijn diabetes om te keren maar ik weet dat ik mijn nieuwe leefstijl onderdeel van mijn leven moet blijven om er zeker van te zijn dat de diabetes niet terugkomt. Je leefstijl aanpassen is verre van makkelijk en vereist  veel discipline maar via de Facebook groep kunnen we elkaar helpen en ondersteunen.

Piet van Ommeren

Moderator , Diabetes Reset Facebook Groep

Door de onregelmatige levensstijl  heb ik mijn persoonlijke gezondheid volledig verwaarloosd en de gevolgen hiervan aan den lijve ondervonden. Mijn gewicht bereikte ongekende hoogtes samen met een HbA1c waarde van meer dan 10%. Dringend tijd dus om terug met de voeten op de grond te komen en actie te ondernemen!

Vandaag de dag is mijn gewicht met 31kg verminderd en mijn HbA1C naar 5,7% gezakt en zijn de laatst gemeten ochtendwaarden van de glucose steeds tussen 90 en 115mg/dl. Alle diabetes-gerelateerde medicijnen zoals insuline, metformine en statine zijn verdwenen en als laatste heb ik het glucose-meettoestelletje met de overblijvende stripjes geschonken aan iemand die het beter kon gebruiken.

Dirk van Giel

Moderator , Diabetes Reset Facebook Groep

Het blog Ketogeen … en wat … door Mariet Hoen

Een ander lid dat af en toe meedoet in de groep is Mariet Hoen. Mariet is een dame op leeftijd die het afgelopen decennia alles heeft bestudeerd wat er over diabetes type 2 en leefstijl en voeding maar te bestuderen valt in haar persoonlijke strijd tegen diabetes en andere leefstijlkwaaltjes. Haar weblog is een waardevolle bron van informatie en er staan ook nog eens heerlijke bordjes in met voorbeelden van ketomaaltijden. Dit is het blog van Mariet Hoen ga er zeker eens kijken. Ik zou zeggen verplichte kost voor de omkeerder.

Ondersteuning groep door middel van live video sessies.

Regelmatig doe ik samen met mijn collega Louisette Blikkenhorst live video sessies in onze Facebook groep waarbij we ingaan op vragen die bij onze leden leven. Dat kunnen vragen zijn die de mensen vooraf stellen maar ook gaan we in op vragen die tijdens de uitzending nog aan de orde komen. Deze live-uitzendingen worden opgenomen zodat de leden deze ook terug kunnen kijken.

Hieronder de registratie van de live-uitzending van 23 augustus 2018.

Talkshow Wim Tilburgs Boris van de Ven en Jelle Kunst.

In deze ruim 2 uur durende uitzending van de podcast Nerd Culture spreken we over gezondheid, diabetes omkeren, bio-hacking, leefstijl, metabool syndroom, depressie, burn-out. Boris van de Ven iemand die enorm ervaren is in het maken van kwaliteitsuitzendingen ook voor TV en is zelf ook ervaringsdeskundige omdat ook hij te maken heeft gehad met burn-out en diabetes en ook hij een persoonlijke zoektocht heeft ondernomen naar oorzaken en oplossingen.

In het artikel wees baas over je eigen gezondheid kan je deze video terugvinden maar ook alle podcasts en video’s met de achtergrond informatie waarop de uitspraken in deze uitzending zijn gebaseerd.

Lezing zijn koolhydraten Killers door Hanno Pijl op het congres Health Food & Technology 2018.

Tijdens de lezing door Professor Hanno Pijl en Wim Tilburgs op het congres Health Food & Technology laten we ook zien wat een echte grassroot beweging in Nederland kan doen. gewoon mensen die elkaar helpen via social media. Mirjam kon in 3 weken haar medicatie voor diabetes type 2 stoppen via leefstijlaanpassingen.

In deze video legt Hanno uit dat insuline resistentie op zich een normaal biologisch verschijnsel is maar dat we door onze moderne leefstijl onze natuurlijke patronen hebben doorbroken waardoor we nu een explosie zien van diabetes en obesitas. Na zijn inleiding kom ik dan aan het woord als ervaringsdeskundige om te laten zien dat leefstijl het meest effectieve medicijn kan zijn bij het omkeren van diabetes en obesitas. Ik op mijn beurt nodig dan Mirjam Huber uit om aan het gesprek deel te nemen omdat zij met ondersteuning in onze Facebook groep Diabetes Reset met Leefstijl Als Medicijn erin is geslaagd om binnen enkele weken medicatie vrij te worden.

Vragen uit het publiek met name over het ketogeen dieet

Deze video is het vervolg op bovenstaande video hier worden de vragen vanuit het publiek beantwoord en gaat Hanno Pijl in op vragen over het ketogeen dieet. Dit is vrij opmerkelijk omdat er in de Nederlandse Academische wereld nog vrij weinig studie wordt gedaan over dit onderwerp.

Ook interessant in deze video is dat we ook het doel van deze website beschrijven. We willen de kennis bij wetenschappers zoals Hanno Pijl vertalen en overdragen aan de mensen met diabetes en andere leefstijlgerelateerde ziekten. Hanno Pijl geeft hier dan ook aan dat hij ons regelmatig bijstaat met advies op vragen van onze lezers en deelnemers aan de Facebook groep Diabetes Reset met Leefstijl als Medicijn.

Keer diabetes om met het ketogeen dieet.

Dit is de titel van de blogpost die ik geschreven heb over dit onderwerp en is gebaseerd op mijn persoonlijke ervaringen met het ketogeen dieet. Via deze link kan je dit artikel lezen.

Hieronder vind je nog een selectie van artikelen die ook over diabetes omkeren met leefstijl als medicijn betrekking hebben.

Mensen die zeer succesvol diabetes type 2 hebben doorbroken met hun Leefstijl Als Medicijn

 

Wim Tilburgs oprichter van Stichting Je Leefstijl als Medicijn heeft al in 2015 diabetes type 2 en morbide obesitas doorbroken. Sinds die tijd zet hij zich in ook andere mensen met diabetes te ondersteunen. Met de stichting heeft hij als ambitie om binnen 3 jaar het aantal mensen met diabetes type 2  met 100.000 te verminderen. Hier is hij tijdens een uitzending van Radio EenVandaag samen met professor Hanno Pijl van het LUMC en Dr Ir Ben van Ommen van TNO. Samen waren zij degenen die zich in hebben gezet voor de invoering van leefstijlgeneeskunde in Nederland.

 

 

Henk Sipers had diabetes type 2 en injecteerde insuline met een insulinepompje. Hij werd lid van de Facebookgroep Diabetes Doorbreken met Je Leefstijl Als Medicijn en kon dankzij voorlichting door de stichting en hulp en motivatie vanuit de groep binnen enkele weken stoppen met het injecteren van insuline. 

 

Wetenschappelijke aanbevelingen

Beste Wim,

Deze brief is bedoeld als hartgrondige ondersteuning van het Diabetes Doorbreken’ initiatief van Stichting Je Leefstijl Als Medicijn.

We weten steeds beter dat onze manier van leven ten grondslag ligt aan veel van de chronische ziekten waarmee wij vandaag de dag te maken hebben. De geneeskunde probeert de schade te herstellen met behulp van medicijnen en operaties. Daarmee blijven de wortels van de problemen echter buiten schot. Type 2 diabetes mellitus is het prototype van ziekten die direct met onze leefstijl samenhangen.

Het wordt steeds duidelijker dat deze ziekte veruit hét beste aangepakt kan worden door grondige aanpassing van leefstijl. Verandering van leefstijl is een grote uitdaging in een maatschappij die ons voortdurend verleidt tot verkeerde keuzes.

Toch zijn er mensen die bewijzen dat het kan. Wim is daar het schoolvoorbeeld van. Hij besloot enkele jaren terug zijn type 2 diabetes aan te pakken door zijn leefstijl grondig aan te passen. De enorme verbetering die zijn mentale en fysieke gezondheid sindsdien heeft ondergaan is een stralend voorbeeld voor velen die hetzelfde voor ogen hebben.

Diabetes Reset is een prachtig initiatief van een rolmodel om lotgenoten te inspireren ook hun manier van leven aan te passen voor optimale gezondheid.

We werken nu al geruime tijd samen aan de medische en maatschappelijke veranderingen die daarvoor nodig zijn. Ik denk dat het Diabetes Reset initiatief bij uitstek past in die veranderingen.

Met hartelijke groet,

Prof. dr. Hanno Pijl

Professor Hanno Pijl

Endocrinoloog, Hoogleraar diabetologie , Leids Universitair Medisch Centrum / Adviesraad stichting Je Leefstijl Als Medicijn

Geachte Heer Tilburgs,

Ik schrijf u deze brief om uw projectaanvraag “Diabetes Doorbreken” te ondersteunen. Al geruime tijd heb ik contact met u en werken wij samen aan de implementatie van een leefstijl als medicijn therapie in de Nederlandse gezondheidszorg. Uw website “Je Leefstijl als Medicijn” is een belangrijk communicatie kanaal en bron van informatie en inspiratie voor iedereen in Nederland door zijn/haar eigen leefstijl aan te passen.

Leefstijl gerelateerde aandoeningen vormen een grote uitdaging voor Nederlanders en de Nederlandse gezondheidszorg. Het bewijs neemt toe dat deze ziekten bij mensen een halt toe geroepen kunnen worden en zelfs omgekeerd kunnen worden door leefstijl. Het gaat hier niet alleen om wetenschappelijk bewijs, maar ook om het bewijs dat mensen zelf leveren, buiten studies om.

“Je Leefstijl als Medicijn” maakt niet alleen het wetenschappelijk bewijs beschikbaar en begrijpbaar voor mensen. Het maakt het ook mogelijk dat mensen onderling ervaringen kunnen delen en elkaar kunnen inspireren. Dit maakt van “Je Leefstijl als Medicijn” en Wim Tilburgs een essentiële schakel in onze gezamenlijke inspanningen om Nederland vrij te maken van leefstijl gerelateerde ziekten.

Hartelijke groet,

Ben van Ommen

Ben van Ommen

Principal Scientist Systeem Biologie & Leefstijl als Medicijn, TNO

Wat Stichting Je Leefstijl Als Medicijn doet  is baanbrekend, niet enkel omwille van de inhoud maar ook de vorm (een bottom-up benadering waarin patiënten zelf het initiatief nemen en andere patiënten ondersteunen, in samenwerking met artsen en onderzoekers). Dit is een ware paradigma shift (om de terminologie van Thomas Kuhn te gebruiken).

Het werk en inzichten van de Stichting Je Leefstijl als Medicijn zijn van direct belang voor mensen met diabetes maar het is ook relevant op een algemener niveau voor onze visie op gezondheid en geneeskunde. Als medisch antropoloog besef ik maar al te goed dat onze manier waarom we omgaan met ziekte en geneeskunde, inclusief onze wetenschappelijke benadering (biomedicine) en de manier waarop geneeskunde georganiseerd wordt, niet los staan van de culturele context en van de normen en waarden van onze samenleving. Vele artsen en onderzoekers denken nog dat onze vorm van geneeskunde ‘universeel’ en ‘cultuurvrij’ is. Jullie kijk maakt duidelijk dat dit niet zo is. Gelukkig zijn we nu op een moment aangekomen waarbij we  tot een synthese kunnen komen, gebaseerd op kennis en inzichten vanuit verschillende perspectieven: hedendaagse biomedische wetenschap, traditionele kennis, niet-westerse inzichten…

Een belangrijk punt is dat die inzichten niet enkel meer top-down gebeuren (vanuit professoren naar artsen en dan naar patiënten) maar ook, zoals bij jullie, bottom-up: patiënten die zelf op zoek gaan naar de info en die, dankzij internet e.d., die kennis vinden). Ook dit is niet minder dan een stille revolutie. Ik merk hoe mijn collega’s aan de universiteit onder een enorme druk staan (onder andere om te publiceren, geld te zoeken voor onderzoek, organisatie van onderwijs en dergelijke) en daardoor nauwelijks nog tijd hebben om zich te verdiepen in nieuwe zaken en om na te denken over grotere samenhang van de beschikbare kennis. Ook hier zijn jullie weer een voorbeeld van een nieuw model waarbij de oude breuklijn tussen academische kennis en leken verdwijnt.

Naast het belang voor diabetespatiënten lijkt deze levensstijl benadering ook veelbelovend voor heel wat andere aandoeningen die te maken hebben met onze huidige levensstijl. Nederland is inderdaad al een stap verder dan België maar we hopen jullie vlug bij te benen. Ik hoop dat we dit kunnen doen door een intense samenwerking met de stichting Je Leefstijl als Medicijn en de academici waarmee jullie samenwerken. Een volgende stap is wellicht dat we eens een  dag samenzitten met andere experten en geïnteresseerden die bereid zijn deze veelbelovende aanpak van ‘levensstijl als medicijn’ verder uit te werken.

Professor Reginald Deschepper

Medisch antropoloog , Vrij Universiteit Brussel / Adviesraad stichting Je Leefstijl Als Medicijn

Handleiding om van je diabetes af te komen.

De handleiding om van je diabetes af te komen is onder meer gebaseerd op onderstaande artikelen.

Boeken kopen via Je Leefstijl Als Medicijn.

Via de pagina gezonde leefstijl boeken kunt u boeken die ik aanbeveel kopen bij Bol.com. Het zijn boeken die u kunnen helpen met een Gezonde Leefstijl. U koopt het boek via deze link rechtstreeks bij Bol.com voor dezelfde prijs die u normaal betaald maar ik ontvang hierover dan een kleine commissie waardoor u de ontwikkeling van deze site steunt.

Diabetes Doorbreken met Je Leefstijl Als Medicijn

Besloten Facebook groep voor mensen die hun diabetes om willen keren met leefstijl als medicijn daarbij elkaar te motiveren en te steunen op dit pad naar gezondheid, meer energie en welbevinden. Enkele malen per week beantwoord ik ook vragen van de leden door middel van live video-sessies.

Je Leefstijl Als Medicijn community op Facebook

Word ook lid van een van onze besloten coachingsgroepen onder medische supervisie op Facebook

Besloten Facebookgroep voor mensen met diabetes type 2 die elkaar motiveren hun diabetes te doorbreken hun met leefstijl als medicijn

Openbare Facebookgroep voor iedereen die mee wil praten over of meer wil weten op over het onderwerp leefstijl als medicijn in het algemeen.

Sponsoring en Ondersteuning

Het sponsor bedrag tot nu toe: 2.678,20 Euro

steun het werk van de Stichting Je Leefstijl Als Medicijn

Help ons om in 2019 het aantal mensen met diabetes type 2 terug te dringen.

Uw bijdrage is welkom op bankrekening nummer NL46RABO 0331 9175 13 of via onderstaande knop via geef.nl

Facebook pagina Stichting Je Leefstijl Als Medicijn

De Facebook pagina Leefstijl als Medicijn / Lifestyle as Medicine brengt nieuws en wetenswaardigheden op het gebied van een gezonde leefstijl. Like deze pagina dan ben je altijd op de hoogte van wat er actueel is over het onderwerp leefstijl als medicijn.

Contact opnemen

Deze website is een initiatief van de stichting Je Leefstijl als Medicijn. Heb je vragen of opmerkingen dan kun je ons bereiken via e-mail contact@jeleefstijlalsmedicijn.nl of via onderstaand formulier. Bellen of WhatsApp kan ook op nummer 06 42 44 22 25. Dit is het nummer van Wim Tilburgs, voorzitter van de stichting Je Leefstijl als Medicijn.

Stichting Je Leefstijl Als Medicijn

KvK nummer 72173653 RSIN 859015567

Bankrekening NL 46 RABO 0331 9175 13

Share This