Wie geen tijd maakt voor gezondheid, moet – eerder vroeg dan laat – tijd maken ziek te zijn

Stichting laat dromen uitkomen

Stichting Je Leefstijl Als Medicijn verwezenlijkt dromen. Dromen over een gezond leven zonder medicijnen, zonder overgewicht en zonder chronische ziekte tegen een achtergrond van een obesogene samenleving met een toenemend aantal mensen dat kampt met fysieke en mentale nadelige gevolgen van onze hedendaagse westerse leefstijl .

Door ongezonde gewoontes als roken, consumptie van alcohol, teveel en eenzijdige sterk bewerkte voeding en bewegingsarmoede belanden zij in het (dure) medische circuit. Medici richten zich doorgaans op het bestrijden van symptomen met medicatie. Het geven van leefstijladviezen zit nauwelijks in de opleiding tot arts.

Gezonde samenleving

Stichting Je leefstijl Als Medicijn vindt dat er een omslag moet komen. Van een samenleving gericht op zorg – waar we ingrijpen wanneer het fout gaat – naar een samenleving gericht op gezondheid, waarbij we er alles aan doen gezond te worden en te blijven. Deze samenleving is niet alleen goedkoper, ze vergroot de kwaliteit van leven van haar burgers en vitaliseert de samenleving als geheel.

 

Missie, visie en strategie van Stichting Je Leefstijl Als Medicijn

 

Missie

Stichting Je leefstijl Als Medicijn wil de prevalentie van chronische aandoeningen die voortkomen uit een ongezonde leefstijl verminderen. Doel voor 2019 is om het aantal mensen met diabetes type 2 met 100.000 terug te brengen. Er ligt inmiddels ruim bewijs voorhanden dat diabetes 2 goed omkeerbaar is door middel van het inzetten van je leefstijl als medicijn.

Visie

Stichting Je leefstijl Als Medicijn biedt een platform dat mensen ondersteunt bij het realiseren en behouden van een gezonde leefstijl. Daarmee draagt dit initiatief bij aan een optimale kwaliteit van leven. De visie is zichtbaar rond een zestal thema’s (zuilen): voeding, beweging, stressreductie, bioritme, relaties en mindset. Binnen drie jaar wil de Stichting een belangrijk kenniscentrum zijn op het gebied van leefstijlinterventies voor consumenten, coaches en wetenschappers.

 

Grassroots

Stichting Je leefstijl Als Medicijn is ontwikkeld door enthousiaste mensen die streven naar een samenleving waarin er anders met gezondheid en ziekte wordt omgegaan. Er wordt niet gewacht op plannen van beleidsmakers of medici. Deze activistische houding is ook terug te vinden in de financiering: de aanloop van de Stichting is geheel uit eigen middelen betaald. Alleen zo kan onafhankelijk de visie worden uitgedragen dat leefstijlaanpassingen vanuit mensen zelf moeten komen en niet door beleidsmakers en/of commercie. Het uitwisselen van ervaringen en het geven van adviezen is sneller en effectiever dankzij de contacten in de Facebookgroep. Deze groep verlaagt drempels fysieke ongemakken onderling te bespreken en vergroot de effectiviteit van Je Leefstijl Als Medicijn.

Strategie

Stichting Je Leefstijl Als Medicijn realiseert haar doelen door:

 • bewustzijnsvergroting door het geven van laagdrempelige informatievoorziening via sociale media;
 • online begeleiding van mensen met leefstijlproblemen;
 • succesvolle leden omarmen als ambassadeur door ze in staat te stellen de boodschap uit te dragen (we geven deze ambassadeurs een coachopleiding);
 • het geven van kookworkshops;
 • het verzorgen van krachtinstructies;
 • organiseren van leefstijlweken;
 • (partner)betrokkenheid bij innovatieve projecten voor verandering van leefstijl;
 • intermediair voor de verkoop van gezondheidsboeken en artikelen;
 • lezingen geven en debatten voeren;
 • (mede)organiseren van congressen;
 • verbreden van het netwerk met artsen, hoogleraren, docenten, influencers.

Platform

Evidence based E-health: mitigatie chronische ziektelasten tegen extreem weinig kosten.

Stichting Je leefstijl Als Medicijn biedt mensen met chronische aandoeningen een platform dat hen helpt baas te worden over hun eigen gezondheid door leefstijl als medicijn in te zetten. In onze Facebook groep Diabetes Reset met Je Leefstijl Als Medicijn begeleiden we inmiddels ruim 500 mensen met diabetes type 2. Een groot aantal van deze mensen heeft hun diabetes volledig om kunnen keren. Dat wil zeggen ze hebben zonder medicatie betere waardes op het gebied van gemiddelde bloedsuikerwaardes, gewicht en buikomvang. Dit alles zonder verdere kosten voor de deelnemers en met vrij lage investeringen door de Stichting.

De Stichting wil haar kosten dekken door een verdienmodel te ontwikkelen waarin deze website en de Sociale Media aanwezigheid centraal staan. Een aantal extensies dient als proeftuin voor verdere ontwikkeling.

Voorzitter Wim Tilburgs

Het ontstaan van Stichting Je Leefstijl Als Medicijn is verbonden met het persoonlijk verhaal van Wim Tilburgs. Deze veteraan en ICT manager kreeg zelf te maken met burn-out, PTSS, obesitas en werd diabetes type 2 patiënt. Na een tv-uitzending van RTL Late Night met een betoog van de Amerikaanse professor Robert Lustig over de gezondheidsschade die suiker in het lichaam aanricht, startte hij met een online onderzoek en wist hij zijn gezondheid en vitaliteit volledig te herstellen door het inzetten van zijn leefstijl als medicijn. Daarna is hij begonnen met het delen van zijn kennis en ervaringen en heeft daarmee al vele mensen kunnen bereiken die ook hun gezondheid hebben hervonden.

Gezondheidssysteem

Wim Tilburgs:

Veel studies wijzen  erop dat leefstijlziekten omkeerbaar zijn door tijdig de leefstijl ingrijpend te veranderen. Met de juiste maatregelen leidt leefstijlverandering vaak tot een verbetering van de fysieke en mentale gezondheid. Hierbij gaat het vooral om aanpassingen van het eetpatroon, lichamelijke activiteit, maar ook mentale en cognitieve aspecten.

 

Stichting Je Leefstijl Als Medicijn stelt dat medicijnen te snel worden voorgeschreven, terwijl de klachten vaak zijn op te lossen of sterk te verminderen met het aanpassen van leefstijlgedrag. Een grotere kwaliteit van leven moet in de visie van de Stichting aan de basis liggen van een mede door de overheid gefaciliteerd gezondheidssysteem.

Groei

Stichting Je Leefstijl Als Medicijn heeft in het afgelopen jaar laten zien een groeiende groep mensen te  bereiken. Steeds meer mensen sluiten zich aan bij de Facebookgroep en het websitebezoek groeit. In de maand oktober van 2018 zijn onze artikelen 60.000 keer gelezen. De verkoop van boeken via de site van de Stichting groeit. Het aantal sympathisanten van de stichting neemt toe. Ook tal van wetenschappers hebben zich opgesteld achter de ideeën en aanpak van Stichting Je Leefstijl Als Medicijn.

Volgende stap

Stichting Je Leefstijl Als Medicijn is nu toe aan een volgende stap zodat zij:

 • nog meer mensen (landelijk) kan helpen bij het realiseren van een structureel gezond leven;
 • kennis kan overdragen over de bijdrage van gezonde leefstijl aan de kwaliteit van leven;
 • een geoliede en slagvaardige organisatie kan zijn, die snel in speelt op vragen van haar stakeholders. Daarvoor is een volledig operationeel bestuur nodig, het ontbreekt nog aan een penningmeester;
 • een grotere maatschappelijke impact heeft;
 • bijdraagt aan een samenleving waarin gezondheid centraal staat;
 • bijdraagt aan het verkleinen van de levensverwachting van laagopgeleiden ten opzichte van hoogopgeleiden;
 • (de samenleving) zorgkosten bespaart;
 • gezondheid goedkoper maakt.

 

Stichting Je Leefstijl als Medicijn

Stichting Je Leefstijl als Medicijn

Wim Tilburgs

Wim Tilburgs

Voorzitter, leefstijlcoach, e-health consultant

Lees meer

Jacqui van Kemenade

Jacqui van Kemenade

Secretaris en medisch adviseur, kaderhuisarts diabetes

Lees meer

Raad van Advies Stichting Je Leefstijl als Medicijn

Hanno Pijl

Hanno Pijl

Endocrinoloog, Hoogleraar diabetologie aan het Leids Universitair Medisch Centrum

Lees meer

Ben van Ommen

Ben van Ommen

Hoofdonderzoeker Leefstijl Als Medicijn bij TNO. Initiatiefnemer NILG

Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde

Jaap Seidell

Jaap Seidell

Hoogleraar voeding en gezondheid VU Amsterdam

Lees meer

Reginald Deschepper

Reginald Deschepper

Medisch Antropoloog, Professor aan de Vrije Universiteit Brussel

Lees meer

Raphael Sirtoli

Raphael Sirtoli

Msc in Molecular Biology, PhD candidate in Neuroscience

Lees meer

Esther van Zuuren

Esther van Zuuren

Dermatologist, systematic review author, Associate Editor BJD, Recommendations Editor Dynamed, GRADE working group member

Lees meer

Yvo Sijpkens

Yvo Sijpkens

Internist, hoofdredacteur FocusVasculair

Lees meer

Laurens Poelsma

Laurens Poelsma

Leefstijlarts, huisarts in opleiding

Lees meer

Melanie Meijer

Melanie Meijer

Huisarts, leefstijlarts

Lees Meer

Hans van Kuijk

Hans van Kuijk

Sportarts, Topsupport Initiatiefnemer GezondDorp Leende

Lees meer

Lieneke van de Griendt

Lieneke van de Griendt

Huisarts 2.0

Lees meer

Pauline Appelboom

Pauline Appelboom

Leefstijlarts

Lees meer

Monique Tjon-A-Tsien

Monique Tjon-A-Tsien

(Kader)Huisarts HVZ, Koudetraining instructeur, Leefstijlarts

Martijn van Winkelhof

Martijn van Winkelhof

Professional en publicist

Lees meer

William Cortvriendt

William Cortvriendt

Arts en internationaal bestseller auteur

Lees meer

Dick Veerman

Dick Veerman

Oprichter en eigenaar van Foodlog

Lees meer

Pascale Naessens

Pascale Naessens

TV presentatrice, Auteur, Levenskunstenaar

Lees meer

Patrick Feiner

Patrick Feiner

Biohacker, Functioneel voedingscoach, Ingenieur process management

Lees meer

Tim Theeboom

Tim Theeboom

Assistent professor, psycholoog en coaching expert

 

Lees meer

 

Renato van Bloemenhuis

Renato van Bloemenhuis

Personal Trainer - Eigenaar CrossFit Helmond

 

Lees meer

 

 

Wetenschappelijke aanbevelingen

Beste Wim,

Deze brief is bedoeld als hartgrondige ondersteuning van het Diabetes Reset’ initiatief van Stichting Je Leefstijl Als Medicijn.

We weten steeds beter dat onze manier van leven ten grondslag ligt aan veel van de chronische ziekten waarmee wij vandaag de dag te maken hebben. De geneeskunde probeert de schade te herstellen met behulp van medicijnen en operaties. Daarmee blijven de wortels van de problemen echter buiten schot. Type 2 diabetes mellitus is het prototype van ziekten die direct met onze leefstijl samenhangen.

Het wordt steeds duidelijker dat deze ziekte veruit hét beste aangepakt kan worden door grondige aanpassing van leefstijl. Verandering van leefstijl is een grote uitdaging in een maatschappij die ons voortdurend verleidt tot verkeerde keuzes.

Toch zijn er mensen die bewijzen dat het kan. Wim is daar het schoolvoorbeeld van. Hij besloot enkele jaren terug zijn type 2 diabetes aan te pakken door zijn leefstijl grondig aan te passen. De enorme verbetering die zijn mentale en fysieke gezondheid sindsdien heeft ondergaan is een stralend voorbeeld voor velen die hetzelfde voor ogen hebben.

Diabetes Reset is een prachtig initiatief van een rolmodel om lotgenoten te inspireren ook hun manier van leven aan te passen voor optimale gezondheid.

We werken nu al geruime tijd samen aan de medische en maatschappelijke veranderingen die daarvoor nodig zijn. Ik denk dat het Diabetes Reset initiatief bij uitstek past in die veranderingen.

Met hartelijke groet,

Prof. dr. Hanno Pijl

Professor Hanno Pijl

Endocrinoloog, Hoogleraar diabetologie , Leids Universitair Medisch Centrum / Adviesraad stichting Je Leefstijl Als Medicijn

Geachte Heer Tilburgs,

Ik schrijf u deze brief om uw projectaanvraag “Diabetes Reset” te ondersteunen. Al geruime tijd heb ik contact met u en werken wij samen aan de implementatie van een leefstijl als medicijn therapie in de Nederlandse gezondheidszorg. Uw website “Je Leefstijl als Medicijn” is een belangrijk communicatie kanaal en bron van informatie en inspiratie voor iedereen in Nederland door zijn/haar eigen leefstijl aan te passen.

Leefstijl gerelateerde aandoeningen vormen een grote uitdaging voor Nederlanders en de Nederlandse gezondheidszorg. Het bewijs neemt toe dat deze ziekten bij mensen een halt toe geroepen kunnen worden en zelfs omgekeerd kunnen worden door leefstijl. Het gaat hier niet alleen om wetenschappelijk bewijs, maar ook om het bewijs dat mensen zelf leveren, buiten studies om.

“Je Leefstijl als Medicijn” maakt niet alleen het wetenschappelijk bewijs beschikbaar en begrijpbaar voor mensen. Het maakt het ook mogelijk dat mensen onderling ervaringen kunnen delen en elkaar kunnen inspireren. Dit maakt van “Je Leefstijl als Medicijn” en Wim Tilburgs een essentiële schakel in onze gezamenlijke inspanningen om Nederland vrij te maken van leefstijl gerelateerde ziekten.

Hartelijke groet,

Ben van Ommen

Ben van Ommen

Principal Scientist Systeem Biologie & Leefstijl als Medicijn, TNO

Wat Stichting Je Leefstijl Als Medicijn doet  is baanbrekend, niet enkel omwille van de inhoud maar ook de vorm (een bottom-up benadering waarin patiënten zelf het initiatief nemen en andere patiënten ondersteunen, in samenwerking met artsen en onderzoekers). Dit is een ware paradigma shift (om de terminologie van Thomas Kuhn te gebruiken).

Het werk en inzichten van de Stichting Je Leefstijl als Medicijn zijn van direct belang voor mensen met diabetes maar het is ook relevant op een algemener niveau voor onze visie op gezondheid en geneeskunde. Als medisch antropoloog besef ik maar al te goed dat onze manier waarom we omgaan met ziekte en geneeskunde, inclusief onze wetenschappelijke benadering (biomedicine) en de manier waarop geneeskunde georganiseerd wordt, niet los staan van de culturele context en van de normen en waarden van onze samenleving. Vele artsen en onderzoekers denken nog dat onze vorm van geneeskunde ‘universeel’ en ‘cultuurvrij’ is. Jullie kijk maakt duidelijk dat dit niet zo is. Gelukkig zijn we nu op een moment aangekomen waarbij we  tot een synthese kunnen komen, gebaseerd op kennis en inzichten vanuit verschillende perspectieven: hedendaagse biomedische wetenschap, traditionele kennis, niet-westerse inzichten…

Een belangrijk punt is dat die inzichten niet enkel meer top-down gebeuren (vanuit professoren naar artsen en dan naar patiënten) maar ook, zoals bij jullie, bottom-up: patiënten die zelf op zoek gaan naar de info en die, dankzij internet e.d., die kennis vinden). Ook dit is niet minder dan een stille revolutie. Ik merk hoe mijn collega’s aan de universiteit onder een enorme druk staan (onder andere om te publiceren, geld te zoeken voor onderzoek, organisatie van onderwijs en dergelijke) en daardoor nauwelijks nog tijd hebben om zich te verdiepen in nieuwe zaken en om na te denken over grotere samenhang van de beschikbare kennis. Ook hier zijn jullie weer een voorbeeld van een nieuw model waarbij de oude breuklijn tussen academische kennis en leken verdwijnt.

Naast het belang voor diabetespatiënten lijkt deze levensstijl benadering ook veelbelovend voor heel wat andere aandoeningen die te maken hebben met onze huidige levensstijl. Nederland is inderdaad al een stap verder dan België maar we hopen jullie vlug bij te benen. Ik hoop dat we dit kunnen doen door een intense samenwerking met de stichting Je Leefstijl als Medicijn en de academici waarmee jullie samenwerken. Een volgende stap is wellicht dat we eens een  dag samenzitten met andere experten en geïnteresseerden die bereid zijn deze veelbelovende aanpak van ‘levensstijl als medicijn’ verder uit te werken.

Professor Reginald Deschepper

Medisch antropoloog , Vrij Universiteit Brussel / Adviesraad stichting Je Leefstijl Als Medicijn

Leefstijl als medicijn Blog.

Onderstaande berichten zijn een selectie uit de vele berichten over diverse onderwerpen die te maken hebben met leefstijl als medicijn. Berichten over bepaalde onderwerpen of personen vind je terug bij de desbetreffende pagina's. Voor een overzicht van alle artikelen ga dan naar ons Leefstijl als Medicijn blog.

 

Geen Resultaten Gevonden

De pagina die u zocht kon niet gevonden worden. Probeer uw zoekopdracht te verfijnen of gebruik de bovenstaande navigatie om deze post te vinden.

Mensen die zeer succesvol diabetes type 2 hebben omgekeerd met hun Leefstijl Als Medicijn

 

Wim Tilburgs oprichter van Stichting Je Leefstijl als Medicijn keerde al in 2015 diabetes type 2 en morbide obesitas om. Sinds die tijd zet hij zich in ook andere mensen met diabetes te ondersteunen. Met de stichting heeft hij als doel om het aantal met diabetes type 2 in 2019 met 100.000 te verminderen. Hier is hij tijdens een uitzending van Radio EenVandaag samen met professor Hanno Pijl van het LUMC en Dr Ir Ben van Ommen van TNO. Samen waren zij degenen die zich in hebben gezet voor de invoering van leefstijlgeneeskunde in Nederland.

 

 

Henk Sipers had diabetes type 2 en injecteerde insuline met een insulinepompje. Hij werd lid van de Facebookgroep Keer diabetes om met Je Leefstijl Als Medicijn en kon dankzij voorlichting door de stichting en hulp vanuit de groep binnen enkele weken stoppen met het injecteren van insuline. Voornamelijk dankzij het ketogeen dieet dat veel van de inmiddels bijna 1.000 leden van deze groep toepassen.

 

Je Leefstijl Als Medicijn community op Facebook

Word ook lid van een van onze besloten coachingsgroepen onder medische supervisie op Facebook

Besloten Facebookgroep voor mensen met diabetes type 2 die elkaar motiveren hun diabetes om te keren hun met leefstijl als medicijn

Besloten Facebookgroep voor iedereen die wil starten met het ketogeen dieet in combinatie met Intermittent Fasting 

Openbare Facebookgroep voor iedereen die mee wil praten over of meer wil weten op over het onderwerp leefstijl als medicijn in het algemeen.

Sponsoring en Ondersteuning

Het sponsor bedrag tot nu toe: 2.032,20 Euro

steun het werk van de Stichting Je Leefstijl Als Medicijn

Help ons om in 2019 het aantal mensen met diabetes type 2 terug te dringen.

Uw bijdrage is welkom op bankrekening nummer NL46RABO 0331 9175 13 of via onderstaande knop via geef.nl

 

Facebook pagina Stichting Je Leefstijl Als Medicijn

De Facebook pagina Leefstijl als Medicijn / Lifestyle as Medicine brengt nieuws en wetenswaardigheden op het gebied van een gezonde leefstijl. Like deze pagina dan ben je altijd op de hoogte van wat er actueel is over het onderwerp leefstijl als medicijn.

Contact opnemen

Deze website is een initiatief van de stichting Je Leefstijl als Medicijn. Heb je vragen of opmerkingen dan kun je ons bereiken via e-mail contact@jeleefstijlalsmedicijn.nl of via onderstaand formulier. Bellen of WhatsApp kan ook op nummer 06 42 44 22 25. Dit is het nummer van Wim Tilburgs, voorzitter van de stichting Je Leefstijl als Medicijn.

Stichting Je Leefstijl Als Medicijn

KvK nummer 72173653 RSIN 859015567

Bankrekening NL 46 RABO 0331 9175 13

Share This