Wie geen tijd maakt voor gezondheid, moet – eerder vroeg dan laat – tijd maken ziek te zijn

Stichting laat dromen uitkomen

Stichting Je Leefstijl Als Medicijn verwezenlijkt dromen. Dromen over een gezond leven zonder medicijnen, zonder overgewicht en zonder chronische ziekte tegen een achtergrond van een obesogene samenleving met een toenemend aantal mensen dat kampt met fysieke en mentale nadelige gevolgen van onze hedendaagse westerse leefstijl .

Door ongezonde gewoontes als roken, consumptie van alcohol, teveel en eenzijdige sterk bewerkte voeding en bewegingsarmoede belanden zij in het (dure) medische circuit. Medici richten zich doorgaans op het bestrijden van symptomen met medicatie. Het geven van leefstijladviezen zit nauwelijks in de opleiding tot arts.

Gezonde samenleving

Stichting Je leefstijl Als Medicijn vindt dat er een omslag moet komen. Van een samenleving gericht op zorg – waar we ingrijpen wanneer het fout gaat – naar een samenleving gericht op gezondheid, waarbij we er alles aan doen gezond te worden en te blijven. Deze samenleving is niet alleen goedkoper, ze vergroot de kwaliteit van leven van haar burgers en vitaliseert de samenleving als geheel.

 

Missie, visie en strategie van Stichting Je Leefstijl Als Medicijn

 

Missie

Stichting Je leefstijl Als Medicijn wil de prevalentie van chronische aandoeningen die voortkomen uit een ongezonde leefstijl verminderen. Doel voor 2019 is om het aantal mensen met diabetes type 2 met 100.000 terug te brengen. Er ligt inmiddels ruim bewijs voorhanden dat diabetes 2 goed omkeerbaar is door middel van het inzetten van je leefstijl als medicijn.

Visie

Stichting Je leefstijl Als Medicijn biedt een platform dat mensen ondersteunt bij het realiseren en behouden van een gezonde leefstijl. Daarmee draagt dit initiatief bij aan een optimale kwaliteit van leven. De visie is zichtbaar rond een zestal thema’s (zuilen): voeding, beweging, stressreductie, bioritme, relaties en mindset. Binnen drie jaar wil de Stichting een belangrijk kenniscentrum zijn op het gebied van leefstijlinterventies voor consumenten, coaches en wetenschappers.

 

Grassroots

Stichting Je leefstijl Als Medicijn is ontwikkeld door enthousiaste mensen die streven naar een samenleving waarin er anders met gezondheid en ziekte wordt omgegaan. Er wordt niet gewacht op plannen van beleidsmakers of medici. Deze activistische houding is ook terug te vinden in de financiering: de aanloop van de Stichting is geheel uit eigen middelen betaald. Alleen zo kan onafhankelijk de visie worden uitgedragen dat leefstijlaanpassingen vanuit mensen zelf moeten komen en niet door beleidsmakers en/of commercie. Het uitwisselen van ervaringen en het geven van adviezen is sneller en effectiever dankzij de contacten in de Facebookgroep. Deze groep verlaagt drempels fysieke ongemakken onderling te bespreken en vergroot de effectiviteit van Je Leefstijl Als Medicijn.

Strategie

Stichting Je Leefstijl Als Medicijn realiseert haar doelen door:

 • bewustzijnsvergroting door het geven van laagdrempelige informatievoorziening via sociale media;
 • online begeleiding van mensen met leefstijlproblemen;
 • succesvolle leden omarmen als ambassadeur door ze in staat te stellen de boodschap uit te dragen (we geven deze ambassadeurs een coachopleiding);
 • het geven van kookworkshops;
 • het verzorgen van krachtinstructies;
 • organiseren van leefstijlweken;
 • (partner)betrokkenheid bij innovatieve projecten voor verandering van leefstijl;
 • intermediair voor de verkoop van gezondheidsboeken en artikelen;
 • lezingen geven en debatten voeren;
 • (mede)organiseren van congressen;
 • verbreden van het netwerk met artsen, hoogleraren, docenten, influencers.

Platform

Evidence based E-health: mitigatie chronische ziektelasten tegen extreem weinig kosten.

Stichting Je leefstijl Als Medicijn biedt mensen met chronische aandoeningen een platform dat hen helpt baas te worden over hun eigen gezondheid door leefstijl als medicijn in te zetten. In onze Facebook groep Diabetes Reset met Je Leefstijl Als Medicijn begeleiden we inmiddels ruim 500 mensen met diabetes type 2. Een groot aantal van deze mensen heeft hun diabetes volledig om kunnen keren. Dat wil zeggen ze hebben zonder medicatie betere waardes op het gebied van gemiddelde bloedsuikerwaardes, gewicht en buikomvang. Dit alles zonder verdere kosten voor de deelnemers en met vrij lage investeringen door de Stichting.

De Stichting wil haar kosten dekken door een verdienmodel te ontwikkelen waarin deze website en de Sociale Media aanwezigheid centraal staan. Een aantal extensies dient als proeftuin voor verdere ontwikkeling.

Voorzitter Wim Tilburgs

Het ontstaan van Stichting Je Leefstijl Als Medicijn is verbonden met het persoonlijk verhaal van Wim Tilburgs. Deze veteraan en ICT manager kreeg zelf te maken met burn-out, PTSS, obesitas en werd diabetes type 2 patiënt. Na een tv-uitzending van RTL Late Night met een betoog van de Amerikaanse professor Robert Lustig over de gezondheidsschade die suiker in het lichaam aanricht, startte hij met een online onderzoek en wist hij zijn gezondheid en vitaliteit volledig te herstellen door het inzetten van zijn leefstijl als medicijn. Daarna is hij begonnen met het delen van zijn kennis en ervaringen en heeft daarmee al vele mensen kunnen bereiken die ook hun gezondheid hebben hervonden.

Gezondheidssysteem

Wim Tilburgs:

Veel studies wijzen  erop dat leefstijlziekten omkeerbaar zijn door tijdig de leefstijl ingrijpend te veranderen. Met de juiste maatregelen leidt leefstijlverandering vaak tot een verbetering van de fysieke en mentale gezondheid. Hierbij gaat het vooral om aanpassingen van het eetpatroon, lichamelijke activiteit, maar ook mentale en cognitieve aspecten.

 

Stichting Je Leefstijl Als Medicijn stelt dat medicijnen te snel worden voorgeschreven, terwijl de klachten vaak zijn op te lossen of sterk te verminderen met het aanpassen van leefstijlgedrag. Een grotere kwaliteit van leven moet in de visie van de Stichting aan de basis liggen van een mede door de overheid gefaciliteerd gezondheidssysteem.

Groei

Stichting Je Leefstijl Als Medicijn heeft in het afgelopen jaar laten zien een groeiende groep mensen te  bereiken. Steeds meer mensen sluiten zich aan bij de Facebookgroep en het websitebezoek groeit. In de maand oktober van 2018 zijn onze artikelen 60.000 keer gelezen. De verkoop van boeken via de site van de Stichting groeit. Het aantal sympathisanten van de stichting neemt toe. Ook tal van wetenschappers hebben zich opgesteld achter de ideeën en aanpak van Stichting Je Leefstijl Als Medicijn.

Volgende stap

Stichting Je Leefstijl Als Medicijn is nu toe aan een volgende stap zodat zij:

 • nog meer mensen (landelijk) kan helpen bij het realiseren van een structureel gezond leven;
 • kennis kan overdragen over de bijdrage van gezonde leefstijl aan de kwaliteit van leven;
 • een geoliede en slagvaardige organisatie kan zijn, die snel in speelt op vragen van haar stakeholders. Daarvoor is een volledig operationeel bestuur nodig, het ontbreekt nog aan een penningmeester;
 • een grotere maatschappelijke impact heeft;
 • bijdraagt aan een samenleving waarin gezondheid centraal staat;
 • bijdraagt aan het verkleinen van de levensverwachting van laagopgeleiden ten opzichte van hoogopgeleiden;
 • (de samenleving) zorgkosten bespaart;
 • gezondheid goedkoper maakt.

 

Stichting Je Leefstijl als Medicijn

Stichting Je Leefstijl Als Medicijn heeft als doel om de zorg te helpen veranderen. De patiënt staat echt centraal en weer aan het roer van zijn eigen gezondheid.

We zijn een ANBI Stichting met beperkte middelen en een grote maatschappelijke missie. Daarbij is jouw steun onmisbaar. Dank je wel voor je bezoek aan onze site. Met je belangstelling steun je ons al.

Bestuur van Stichting Je Leefstijl Als Medicijn

Wim Tilburgs

Wim Tilburgs

Voorzitter, leefstijlcoach, e-health consultant

Jeroen van den Ingh

Jeroen van den Ingh

Vice-voorzitter kwartiermaker Gezond Peelland / Gezond Land

Casper Barbier

Casper Barbier

Penningmeester, e-health consultant, fiscalist

Corine Heijneman

Corine Heijneman

Secretaris, Projectleider Diabetes 1 in eigen hand

Medisch en wetenschappelijke adviseurs van Stichting Je Leefstijl Als Medicijn

Met deze adviseurs hebben wij wekelijks overleg en zorgen we voor zoveel mogelijk borging in de actuele stand van de medische wetenschap.

Yvo Sijpkens

Yvo Sijpkens

Internist - specialisatie metabole disfunctie en leefstijl

Peter Deen

Peter Deen

Hoogleraar Moleculaire en metabole fysiologie

Femke de Groof

Femke de Groof

Kinderarts-neonatoloog NoordWest Ziekenhuisgroep

Commissie Voeding Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)

Gauko Kuiken

Gauko Kuiken

Redacteur voeding en wetenschap

Projectleiders Stichting Je Leefstijl Als Medicijn

De projectleiders zijn bezig met het opzetten van leefstijlprojecten. Vaak vanuit een persoonlijke motivatie of ze zijn ervaringsdeskundigen.

Younes Bouadi

Younes Bouadi

Projectleider diversiteitsteam

Victorien Madsen

Victorien Madsen

IBD projectleider - ondersteuning website

Marina Boeser

Marina Boeser

Projectleider Migraine

Raad van Advies van Stichting Je Leefstijl Als Medicijn

Hanno Pijl

Hanno Pijl

Endocrinoloog, Hoogleraar diabetologie aan het Leids Universitair Medisch Centrum

Esther van Zuuren

Esther van Zuuren

Dermatologist, systematic review author, Associate Editor BJD

Ben van Ommen

Ben van Ommen

Hoofdonderzoeker Leefstijl Als Medicijn bij TNO. Initiatiefnemer NILG

Hans van Kuijk

Hans van Kuijk

Sportarts, Topsupport Initiatiefnemer GezondDorp Leende

Karin Kaasjager

Karin Kaasjager

Internist, Hoogleraar Acute Interne Geneeskunde UMC Utrecht - Voorzitter Nederlands Vasculair Forum

Jaap Seidell

Jaap Seidell

Hoogleraar voeding en gezondheid VU Amsterdam

Veerle van Engen

Veerle van Engen

PhD candidate at Erasmus University

William Cortvriendt

William Cortvriendt

Arts en internationaal bestseller auteur

Melanie Meijer

Melanie Meijer

Huisarts, leefstijlarts

Mischa Anna Selis

Mischa Anna Selis

Psychiater

Willemijn van Gastel

Willemijn van Gastel

PhD sociale wetenschappen, adviseur wetenschapsbeleid, leefstijlcoach

Nina de Rooij

Nina de Rooij

Leefstijladviseur bij PSV Eindhoven

Monique Tjon-A-Tsien

Monique Tjon-A-Tsien

(Kader)Huisarts HVZ, Koudetraining instructeur, Leefstijlarts

Reginald Deschepper

Reginald Deschepper

Medisch Antropoloog, Professor aan de Vrije Universiteit Brussel

Pascale Naessens

Pascale Naessens

TV presentatrice, Auteur, Levenskunstenaar

Wetenschappelijke aanbevelingen

Beste Wim,

Deze brief is bedoeld als hartgrondige ondersteuning van het Diabetes Doorbreken’ initiatief van Stichting Je Leefstijl Als Medicijn.

We weten steeds beter dat onze manier van leven ten grondslag ligt aan veel van de chronische ziekten waarmee wij vandaag de dag te maken hebben. De geneeskunde probeert de schade te herstellen met behulp van medicijnen en operaties. Daarmee blijven de wortels van de problemen echter buiten schot. Type 2 diabetes mellitus is het prototype van ziekten die direct met onze leefstijl samenhangen.

Het wordt steeds duidelijker dat deze ziekte veruit hét beste aangepakt kan worden door grondige aanpassing van leefstijl. Verandering van leefstijl is een grote uitdaging in een maatschappij die ons voortdurend verleidt tot verkeerde keuzes.

Toch zijn er mensen die bewijzen dat het kan. Wim is daar het schoolvoorbeeld van. Hij besloot enkele jaren terug zijn type 2 diabetes aan te pakken door zijn leefstijl grondig aan te passen. De enorme verbetering die zijn mentale en fysieke gezondheid sindsdien heeft ondergaan is een stralend voorbeeld voor velen die hetzelfde voor ogen hebben.

Diabetes Reset is een prachtig initiatief van een rolmodel om lotgenoten te inspireren ook hun manier van leven aan te passen voor optimale gezondheid.

We werken nu al geruime tijd samen aan de medische en maatschappelijke veranderingen die daarvoor nodig zijn. Ik denk dat het Diabetes Reset initiatief bij uitstek past in die veranderingen.

Met hartelijke groet,

Prof. dr. Hanno Pijl

Professor Hanno Pijl

Endocrinoloog, Hoogleraar diabetologie , Leids Universitair Medisch Centrum / Adviesraad stichting Je Leefstijl Als Medicijn

Geachte Heer Tilburgs,

Ik schrijf u deze brief om uw projectaanvraag “Diabetes Doorbreken” te ondersteunen. Al geruime tijd heb ik contact met u en werken wij samen aan de implementatie van een leefstijl als medicijn therapie in de Nederlandse gezondheidszorg. Uw website “Je Leefstijl als Medicijn” is een belangrijk communicatie kanaal en bron van informatie en inspiratie voor iedereen in Nederland door zijn/haar eigen leefstijl aan te passen.

Leefstijl gerelateerde aandoeningen vormen een grote uitdaging voor Nederlanders en de Nederlandse gezondheidszorg. Het bewijs neemt toe dat deze ziekten bij mensen een halt toe geroepen kunnen worden en zelfs omgekeerd kunnen worden door leefstijl. Het gaat hier niet alleen om wetenschappelijk bewijs, maar ook om het bewijs dat mensen zelf leveren, buiten studies om.

“Je Leefstijl als Medicijn” maakt niet alleen het wetenschappelijk bewijs beschikbaar en begrijpbaar voor mensen. Het maakt het ook mogelijk dat mensen onderling ervaringen kunnen delen en elkaar kunnen inspireren. Dit maakt van “Je Leefstijl als Medicijn” en Wim Tilburgs een essentiële schakel in onze gezamenlijke inspanningen om Nederland vrij te maken van leefstijl gerelateerde ziekten.

Hartelijke groet,

Ben van Ommen

Ben van Ommen

Principal Scientist Systeem Biologie & Leefstijl als Medicijn, TNO

Wat Stichting Je Leefstijl Als Medicijn doet  is baanbrekend, niet enkel omwille van de inhoud maar ook de vorm (een bottom-up benadering waarin patiënten zelf het initiatief nemen en andere patiënten ondersteunen, in samenwerking met artsen en onderzoekers). Dit is een ware paradigma shift (om de terminologie van Thomas Kuhn te gebruiken).

Het werk en inzichten van de Stichting Je Leefstijl als Medicijn zijn van direct belang voor mensen met diabetes maar het is ook relevant op een algemener niveau voor onze visie op gezondheid en geneeskunde. Als medisch antropoloog besef ik maar al te goed dat onze manier waarom we omgaan met ziekte en geneeskunde, inclusief onze wetenschappelijke benadering (biomedicine) en de manier waarop geneeskunde georganiseerd wordt, niet los staan van de culturele context en van de normen en waarden van onze samenleving. Vele artsen en onderzoekers denken nog dat onze vorm van geneeskunde ‘universeel’ en ‘cultuurvrij’ is. Jullie kijk maakt duidelijk dat dit niet zo is. Gelukkig zijn we nu op een moment aangekomen waarbij we  tot een synthese kunnen komen, gebaseerd op kennis en inzichten vanuit verschillende perspectieven: hedendaagse biomedische wetenschap, traditionele kennis, niet-westerse inzichten…

Een belangrijk punt is dat die inzichten niet enkel meer top-down gebeuren (vanuit professoren naar artsen en dan naar patiënten) maar ook, zoals bij jullie, bottom-up: patiënten die zelf op zoek gaan naar de info en die, dankzij internet e.d., die kennis vinden). Ook dit is niet minder dan een stille revolutie. Ik merk hoe mijn collega’s aan de universiteit onder een enorme druk staan (onder andere om te publiceren, geld te zoeken voor onderzoek, organisatie van onderwijs en dergelijke) en daardoor nauwelijks nog tijd hebben om zich te verdiepen in nieuwe zaken en om na te denken over grotere samenhang van de beschikbare kennis. Ook hier zijn jullie weer een voorbeeld van een nieuw model waarbij de oude breuklijn tussen academische kennis en leken verdwijnt.

Naast het belang voor diabetespatiënten lijkt deze levensstijl benadering ook veelbelovend voor heel wat andere aandoeningen die te maken hebben met onze huidige levensstijl. Nederland is inderdaad al een stap verder dan België maar we hopen jullie vlug bij te benen. Ik hoop dat we dit kunnen doen door een intense samenwerking met de stichting Je Leefstijl als Medicijn en de academici waarmee jullie samenwerken. Een volgende stap is wellicht dat we eens een  dag samenzitten met andere experten en geïnteresseerden die bereid zijn deze veelbelovende aanpak van ‘levensstijl als medicijn’ verder uit te werken.

Professor Reginald Deschepper

Medisch antropoloog , Vrij Universiteit Brussel / Adviesraad stichting Je Leefstijl Als Medicijn

Diabetes 2 Doorbreken

Dit initiatief is verbonden met ons programma Diabetes2Doorbreken. Hier kun je er meer over lezen. 

 

Wim Tilburgs, oprichter van Stichting Je Leefstijl als Medicijn, heeft sinds 2015 zijn diagnoses diabetes type 2 en morbide obesitas doorbroken. Sinds die tijd zet hij zich in om andere mensen met leefstijlgerelateerde aandoeningen te ondersteunen. De stichting heeft als ambitie om binnen 3 jaar het aantal mensen met een leefstijlgerelateerde aandoening met 100.000 te verminderen. Hier is hij te beluisteren in een uitzending van Radio EenVandaag, samen met prof. dr. Hanno Pijl van het LUMC en dr. ir. Ben van Ommen van TNO – twee grondleggers van leefstijlgeneeskunde in Nederland. 

Radio eenvandaag Hanno Pijl en Ben van Ommen Leefstijl Als Medicijn

Wil jij zelf ook meedenken?

Het platform Leefstijl Als Medicijn heeft openbare groepen op Facebook en LinkedIn voor iedereen die mee wil praten en denken over een gezondere, duurzame en vitale samenleving. Word je ook lid? Je bent van harte welkom!

Lid worden van de Facebookgroep
Leefstijl als Medicijn platform op LinkedIn

Steun het werk van de Stichting Je Leefstijl Als Medicijn

Help ons om het aantal mensen met diabetes type 2 en andere leefstijlgerelateerde aandoeningen terug te dringen.

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Samenwerkingspartners

Deze website is mede mogelijk dank zij onze partners.

Ekomenu Maaltijdboxen Kook gezonde gerechten die perfect passen bij jouw leefstijl.

Ancora.health Het preventieve gezondheidsplan gebaseerd op jouw data.

Vriendenloterij Doe mee en steun stichting Je Leefstijl Als Medicijn.

 

Ekomenu
Ancora Health
Vriendenloterij Stichting Je Leefstijl Als Medicijn

Pin It on Pinterest