Wie geen tijd maakt voor gezondheid, moet – eerder vroeg dan laat – tijd maken ziek te zijn

Stichting laat dromen uitkomen

Stichting Je Leefstijl Als Medicijn verwezenlijkt dromen. Dromen over een gezond leven zonder medicijnen, zonder overgewicht en zonder chronische ziekte tegen een achtergrond van een obesogene samenleving met een toenemend aantal mensen dat kampt met fysieke en mentale nadelige gevolgen van onze hedendaagse westerse leefstijl .

Door ongezonde gewoontes als roken, consumptie van alcohol, teveel en eenzijdige sterk bewerkte voeding en bewegingsarmoede belanden zij in het (dure) medische circuit. Medici richten zich doorgaans op het bestrijden van symptomen met medicatie. Het geven van leefstijladviezen zit nauwelijks in de opleiding tot arts.

Gezonde samenleving

Stichting Je leefstijl Als Medicijn vindt dat er een omslag moet komen. Van een samenleving gericht op zorg – waar we ingrijpen wanneer het fout gaat – naar een samenleving gericht op gezondheid, waarbij we er alles aan doen gezond te worden en te blijven. Deze samenleving is niet alleen goedkoper, ze vergroot de kwaliteit van leven van haar burgers en vitaliseert de samenleving als geheel.

 

Missie, visie en strategie van Stichting Je Leefstijl Als Medicijn

 

Missie

Stichting Je leefstijl Als Medicijn wil de prevalentie van chronische aandoeningen die voortkomen uit een ongezonde leefstijl verminderen. Doel voor 2019 is om het aantal mensen met diabetes type 2 met 100.000 terug te brengen. Er ligt inmiddels ruim bewijs voorhanden dat diabetes 2 goed omkeerbaar is door middel van het inzetten van je leefstijl als medicijn.

Visie

Stichting Je leefstijl Als Medicijn biedt een platform dat mensen ondersteunt bij het realiseren en behouden van een gezonde leefstijl. Daarmee draagt dit initiatief bij aan een optimale kwaliteit van leven. De visie is zichtbaar rond een zestal thema’s (zuilen): voeding, beweging, stressreductie, bioritme, relaties en mindset. Binnen drie jaar wil de Stichting een belangrijk kenniscentrum zijn op het gebied van leefstijlinterventies voor consumenten, coaches en wetenschappers.

 

Grassroots

Stichting Je leefstijl Als Medicijn is ontwikkeld door enthousiaste mensen die streven naar een samenleving waarin er anders met gezondheid en ziekte wordt omgegaan. Er wordt niet gewacht op plannen van beleidsmakers of medici. Deze activistische houding is ook terug te vinden in de financiering: de aanloop van de Stichting is geheel uit eigen middelen betaald. Alleen zo kan onafhankelijk de visie worden uitgedragen dat leefstijlaanpassingen vanuit mensen zelf moeten komen en niet door beleidsmakers en/of commercie. Het uitwisselen van ervaringen en het geven van adviezen is sneller en effectiever dankzij de contacten in de Facebookgroep. Deze groep verlaagt drempels fysieke ongemakken onderling te bespreken en vergroot de effectiviteit van Je Leefstijl Als Medicijn.

Strategie

Stichting Je Leefstijl Als Medicijn realiseert haar doelen door:

 • bewustzijnsvergroting door het geven van laagdrempelige informatievoorziening via sociale media;
 • online begeleiding van mensen met leefstijlproblemen;
 • succesvolle leden omarmen als ambassadeur door ze in staat te stellen de boodschap uit te dragen (we geven deze ambassadeurs een coachopleiding);
 • het geven van kookworkshops;
 • het verzorgen van krachtinstructies;
 • organiseren van leefstijlweken;
 • (partner)betrokkenheid bij innovatieve projecten voor verandering van leefstijl;
 • intermediair voor de verkoop van gezondheidsboeken en artikelen;
 • lezingen geven en debatten voeren;
 • (mede)organiseren van congressen;
 • verbreden van het netwerk met artsen, hoogleraren, docenten, influencers.

Platform

Evidence based E-health: mitigatie chronische ziektelasten tegen extreem weinig kosten.

Stichting Je leefstijl Als Medicijn biedt mensen met chronische aandoeningen een platform dat hen helpt baas te worden over hun eigen gezondheid door leefstijl als medicijn in te zetten. In onze Facebook groep Diabetes Reset met Je Leefstijl Als Medicijn begeleiden we inmiddels ruim 500 mensen met diabetes type 2. Een groot aantal van deze mensen heeft hun diabetes volledig om kunnen keren. Dat wil zeggen ze hebben zonder medicatie betere waardes op het gebied van gemiddelde bloedsuikerwaardes, gewicht en buikomvang. Dit alles zonder verdere kosten voor de deelnemers en met vrij lage investeringen door de Stichting.

De Stichting wil haar kosten dekken door een verdienmodel te ontwikkelen waarin deze website en de Sociale Media aanwezigheid centraal staan. Een aantal extensies dient als proeftuin voor verdere ontwikkeling.

Voorzitter Wim Tilburgs

Het ontstaan van Stichting Je Leefstijl Als Medicijn is verbonden met het persoonlijk verhaal van Wim Tilburgs. Deze veteraan en ICT manager kreeg zelf te maken met burn-out, PTSS, obesitas en werd diabetes type 2 patiënt. Na een tv-uitzending van RTL Late Night met een betoog van de Amerikaanse professor Robert Lustig over de gezondheidsschade die suiker in het lichaam aanricht, startte hij met een online onderzoek en wist hij zijn gezondheid en vitaliteit volledig te herstellen door het inzetten van zijn leefstijl als medicijn. Daarna is hij begonnen met het delen van zijn kennis en ervaringen en heeft daarmee al vele mensen kunnen bereiken die ook hun gezondheid hebben hervonden.

Gezondheidssysteem

Wim Tilburgs:

Veel studies wijzen  erop dat leefstijlziekten omkeerbaar zijn door tijdig de leefstijl ingrijpend te veranderen. Met de juiste maatregelen leidt leefstijlverandering vaak tot een verbetering van de fysieke en mentale gezondheid. Hierbij gaat het vooral om aanpassingen van het eetpatroon, lichamelijke activiteit, maar ook mentale en cognitieve aspecten.

 

Stichting Je Leefstijl Als Medicijn stelt dat medicijnen te snel worden voorgeschreven, terwijl de klachten vaak zijn op te lossen of sterk te verminderen met het aanpassen van leefstijlgedrag. Een grotere kwaliteit van leven moet in de visie van de Stichting aan de basis liggen van een mede door de overheid gefaciliteerd gezondheidssysteem.

Groei

Stichting Je Leefstijl Als Medicijn heeft in het afgelopen jaar laten zien een groeiende groep mensen te  bereiken. Steeds meer mensen sluiten zich aan bij de Facebookgroep en het websitebezoek groeit. In de maand oktober van 2018 zijn onze artikelen 60.000 keer gelezen. De verkoop van boeken via de site van de Stichting groeit. Het aantal sympathisanten van de stichting neemt toe. Ook tal van wetenschappers hebben zich opgesteld achter de ideeën en aanpak van Stichting Je Leefstijl Als Medicijn.

Volgende stap

Stichting Je Leefstijl Als Medicijn is nu toe aan een volgende stap zodat zij:

 • nog meer mensen (landelijk) kan helpen bij het realiseren van een structureel gezond leven;
 • kennis kan overdragen over de bijdrage van gezonde leefstijl aan de kwaliteit van leven;
 • een geoliede en slagvaardige organisatie kan zijn, die snel in speelt op vragen van haar stakeholders. Daarvoor is een volledig operationeel bestuur nodig, het ontbreekt nog aan een penningmeester;
 • een grotere maatschappelijke impact heeft;
 • bijdraagt aan een samenleving waarin gezondheid centraal staat;
 • bijdraagt aan het verkleinen van de levensverwachting van laagopgeleiden ten opzichte van hoogopgeleiden;
 • (de samenleving) zorgkosten bespaart;
 • gezondheid goedkoper maakt.

 

Stichting Je Leefstijl als Medicijn

Stichting Je Leefstijl als Medicijn

Wim Tilburgs

Wim Tilburgs

Voorzitter

Lees meer

Saïda Tilburgs

Saïda Tilburgs

Bestuurslid

Lees meer

Clemens Vollebergh

Clemens Vollebergh

Secretaris

Lees meer

Paula Schouten

Paula Schouten

Vice-voorzitter

Mariet Hoen

Mariet Hoen

Beheerder Twitteraccount

Lees meer

Raad van Advies Stichting Je Leefstijl als Medicijn

Hanno Pijl

Hanno Pijl

Endocrinoloog, Hoogleraar diabetologie aan het Leids Universitair Medisch Centrum

Lees meer

Esther van Zuuren

Esther van Zuuren

Dermatologist, systematic review author, Associate Editor BJD, Recommendations Editor Dynamed, GRADE working group member

Lees meer

Reginald Deschepper

Reginald Deschepper

Medisch Antropoloog, Professor aan de Vrije Universiteit Brussel

Lees meer

Hans van Kuijk

Hans van Kuijk

Sportarts, Topsupport Initiatiefnemer GezondDorp Leende

Lees meer

Lieneke van de Griendt

Lieneke van de Griendt

Huisarts 2.0

Lees meer

Pauline Appelboom

Pauline Appelboom

Leefstijlarts

Lees meer

Tim Theeboom

Tim Theeboom

Assistent professor, psycholoog en coaching expert

Lees meer

William Cortvriendt

William Cortvriendt

Arts en internationaal bestseller auteur

Lees meer

Dick Veerman

Dick Veerman

Oprichter en eigenaar van Foodlog

Lees meer

Pascale Naessens

Pascale Naessens

TV presentatrice, Auteur, Levenskunstenaar

Lees meer

Martijn van Winkelhof

Martijn van Winkelhof

Professional en publicist

Lees meer

Wetenschappelijke aanbevelingen

Wat Stichting Je Leefstijl Als Medicijn doet  is baanbrekend, niet enkel omwille van de inhoud maar ook de vorm (een bottom-up benadering waarin patiënten zelf het initiatief nemen en andere patiënten ondersteunen, in samenwerking met artsen en onderzoekers). Dit is een ware paradigma shift (om de terminologie van Thomas Kuhn te gebruiken).

Het werk en inzichten van de Stichting Je Leefstijl als Medicijn zijn van direct belang voor mensen met diabetes maar het is ook relevant op een algemener niveau voor onze visie op gezondheid en geneeskunde. Als medisch antropoloog besef ik maar al te goed dat onze manier waarom we omgaan met ziekte en geneeskunde, inclusief onze wetenschappelijke benadering (biomedicine) en de manier waarop geneeskunde georganiseerd wordt, niet los staan van de culturele context en van de normen en waarden van onze samenleving. Vele artsen en onderzoekers denken nog dat onze vorm van geneeskunde ‘universeel’ en ‘cultuurvrij’ is. Jullie kijk maakt duidelijk dat dit niet zo is. Gelukkig zijn we nu op een moment aangekomen waarbij we  tot een synthese kunnen komen, gebaseerd op kennis en inzichten vanuit verschillende perspectieven: hedendaagse biomedische wetenschap, traditionele kennis, niet-westerse inzichten…

Een belangrijk punt is dat die inzichten niet enkel meer top-down gebeuren (vanuit professoren naar artsen en dan naar patiënten) maar ook, zoals bij jullie, bottom-up: patiënten die zelf op zoek gaan naar de info en die, dankzij internet e.d., die kennis vinden). Ook dit is niet minder dan een stille revolutie. Ik merk hoe mijn collega’s aan de universiteit onder een enorme druk staan (onder andere om te publiceren, geld te zoeken voor onderzoek, organisatie van onderwijs en dergelijke) en daardoor nauwelijks nog tijd hebben om zich te verdiepen in nieuwe zaken en om na te denken over grotere samenhang van de beschikbare kennis. Ook hier zijn jullie weer een voorbeeld van een nieuw model waarbij de oude breuklijn tussen academische kennis en leken verdwijnt.

Naast het belang voor diabetespatiënten lijkt deze levensstijl benadering ook veelbelovend voor heel wat andere aandoeningen die te maken hebben met onze huidige levensstijl. Nederland is inderdaad al een stap verder dan België maar we hopen jullie vlug bij te benen. Ik hoop dat we dit kunnen doen door een intense samenwerking met de stichting Je Leefstijl als Medicijn en de academici waarmee jullie samenwerken. Een volgende stap is wellicht dat we eens een  dag samenzitten met andere experten en geïnteresseerden die bereid zijn deze veelbelovende aanpak van ‘levensstijl als medicijn’ verder uit te werken.

Professor Reginald Deschepper

Medisch antropoloog , Vrij Universiteit Brussel / Adviesraad stichting Je Leefstijl Als Medicijn

Beste Wim,

Deze brief is bedoeld als hartgrondige ondersteuning van het Diabetes Reset’ initiatief van Stichting Je Leefstijl Als Medicijn.

We weten steeds beter dat onze manier van leven ten grondslag ligt aan veel van de chronische ziekten waarmee wij vandaag de dag te maken hebben. De geneeskunde probeert de schade te herstellen met behulp van medicijnen en operaties. Daarmee blijven de wortels van de problemen echter buiten schot. Type 2 diabetes mellitus is het prototype van ziekten die direct met onze leefstijl samenhangen.

Het wordt steeds duidelijker dat deze ziekte veruit hét beste aangepakt kan worden door grondige aanpassing van leefstijl. Verandering van leefstijl is een grote uitdaging in een maatschappij die ons voortdurend verleidt tot verkeerde keuzes.

Toch zijn er mensen die bewijzen dat het kan. Wim is daar het schoolvoorbeeld van. Hij besloot enkele jaren terug zijn type 2 diabetes aan te pakken door zijn leefstijl grondig aan te passen. De enorme verbetering die zijn mentale en fysieke gezondheid sindsdien heeft ondergaan is een stralend voorbeeld voor velen die hetzelfde voor ogen hebben.

Diabetes Reset is een prachtig initiatief van een rolmodel om lotgenoten te inspireren ook hun manier van leven aan te passen voor optimale gezondheid.

We werken nu al geruime tijd samen aan de medische en maatschappelijke veranderingen die daarvoor nodig zijn. Ik denk dat het Diabetes Reset initiatief bij uitstek past in die veranderingen.

Met hartelijke groet,

Prof. dr. Hanno Pijl

Professor Hanno Pijl

Endocrinoloog, Hoogleraar diabetologie , Leids Universitair Medisch Centrum / Adviesraad stichting Je Leefstijl Als Medicijn

Geachte Heer Tilburgs,

Ik schrijf u deze brief om uw projectaanvraag “Diabetes Reset” te ondersteunen. Al geruime tijd heb ik contact met u en werken wij samen aan de implementatie van een leefstijl als medicijn therapie in de Nederlandse gezondheidszorg. Uw website “Je Leefstijl als Medicijn” is een belangrijk communicatie kanaal en bron van informatie en inspiratie voor iedereen in Nederland door zijn/haar eigen leefstijl aan te passen.

Leefstijl gerelateerde aandoeningen vormen een grote uitdaging voor Nederlanders en de Nederlandse gezondheidszorg. Het bewijs neemt toe dat deze ziekten bij mensen een halt toe geroepen kunnen worden en zelfs omgekeerd kunnen worden door leefstijl. Het gaat hier niet alleen om wetenschappelijk bewijs, maar ook om het bewijs dat mensen zelf leveren, buiten studies om.

“Je Leefstijl als Medicijn” maakt niet alleen het wetenschappelijk bewijs beschikbaar en begrijpbaar voor mensen. Het maakt het ook mogelijk dat mensen onderling ervaringen kunnen delen en elkaar kunnen inspireren. Dit maakt van “Je Leefstijl als Medicijn” en Wim Tilburgs een essentiële schakel in onze gezamenlijke inspanningen om Nederland vrij te maken van leefstijl gerelateerde ziekten.

Hartelijke groet,

Ben van Ommen

Ben van Ommen

Principal Scientist Systeem Biologie & Leefstijl als Medicijn, TNO

Leefstijl als medicijn Blog.

Onderstaande berichten zijn een selectie uit de vele berichten over diverse onderwerpen die te maken hebben met leefstijl als medicijn. Berichten over bepaalde onderwerpen of personen vind je terug bij de desbetreffende pagina's. Voor een overzicht van alle artikelen ga dan naar ons Leefstijl als Medicijn blog.

 

Sponsoring en ondersteuning

Wij hebben een ambitieuze missie om de tsunami van Leefstijlgebonden ziekten die nu op ons afkomt om te keren. Dit is echter een enorme klus en dat kunnen wij niet alleen.

Lees meer

Mensen die zeer succesvol diabetes type 2 hebben omgekeerd met hun Leefstijl Als Medicijn

Wim Tilburgs oprichter van Stichting Je Leefstijl als Medicijn keerde al in 2015 diabetes type 2 en morbide obesitas om. Sinds die tijd zet hij zich in om ook andere mensen met diabetes te ondersteunen. Met de stichting heeft hij als doel om het aantal met diabetes type 2 in 2019 met 100.000 te verminderen. Hier is hij tijdens een uitzending van Radio EenVandaag samen met professor Hanno Pijl van het LUMC en Dr Ir Ben van Ommen van TNO. Samen waren zij degenen die zich in hebben gezet voor de invoering van leefstijlgeneeskunde in Nederland.

Henk Sipers had diabetes type 2 en injecteerde insuline door middel van een insulinepompje. Hij is lid geworden van de Facebookgroep Keer diabetes om met Je Leefstijl Als Medicijn en is dank zij de voorlichting door de stichting en de hulp vanuit de groep binnen enkele weken kunnen stoppen met het injecteren van insuline. Voornamelijk dank zij het ketogeen dieet dat veel van de inmiddels ruim 500 leden van deze groep toepassen. We baseren ons hierbij op de Banting Methode om de leden de overstap naar dit dieet te kunnen laten maken en het een deel te maken van hun leefstijl.

Op Facebook heb ik Dirk van Giel leren kennen. We zijn even oud we zijn allebei informaticus, beide doodziek en we hebben allebei zelf uitgevogeld wat we moesten doen om onze diabetes en obesitas te keren. Toevalligerwijze zijn we ook nog op hetzelfde moment met onze leefstijlaanpassingen begonnen.

Ook hebben we beiden dezelfde missie om andere mensen met diabetes type 2 te helpen en te inspireren om ook hun diabetes om te keren. Dirk van Giel is dan ook actief als moderator bij onze Facebook groep voor mensen met diabetes

Lees hier het persoonlijke verhaal Dirk van Giel keert zijn diabetes om

Keer diabetes om met Je Leefstijl Als Medicijn

Besloten Facebook groep voor mensen die hun diabetes om willen keren met leefstijl als medicijn daarbij elkaar te motiveren en te steunen op dit pad naar gezondheid, meer energie en welbevinden. We hebben live video's maar ook delen we recepten en motiveren en steunen we elkaar. Veel leden zijn inmiddels medicatievrij en zijn daarnaast ook flink afgevallen.

Wil jij ook je diabetes omkeren met Je Leefstijl Als Medicijn wordt dan geheel vrijblijvend en gratis lid van onze groep.

Deze groep is uitsluitend toegankelijk voor mensen met diabetes type 2.

Sponsoring en Ondersteuning

Het sponsor bedrag tot nu toe: 1.860 Euro

steun het werk van de Stichting Je Leefstijl Als Medicijn

 

Help ons om in 2019 het aantal mensen met diabetes type 2 met 100.000 te verlagen.

 

Uw bijdrage is welkom op bankrekening nummer NL46RABO 0331 9175 13

Facebook groep Leefstijl als Medicijn Platform

De Facebook groep Leefstijl als Medicijn Platform is een groep waar iedereen mee kan praten leefstijl. Je bent van harte welkom om mee te doen met deze discussie. Je kan zelf onderwerpen of vragen plaatsen maar ook gewoon meelezen met de vele interessante discussies daar.

Facebook pagina Stichting Je Leefstijl Als Medicijn

De Facebook pagina Leefstijl als Medicijn / Lifestyle as Medicine brengt nieuws en wetenswaardigheden op het gebied van een gezonde leefstijl. Like deze pagina dan ben je altijd op de hoogte van wat er actueel is over het onderwerp leefstijl als medicijn.

Contact opnemen

Deze website is een initiatief van de stichting Je Leefstijl als Medicijn. Heb je vragen of opmerkingen kan je ons bereiken via e-mail contact@jeleefstijlalsmedicijn.nl of via onderstaand formulier. Bellen of WhatsApp kan ook op nummer 06 42 44 22 25. Dit is het nummer van Wim Tilburgs de voorzitter van de stichting Je Leefstijl als Medicijn.

Stichting Je Leefstijl Als Medicijn

KvK nummer 72173653

Bankrekening NL 46 RABO 0331 9175 13