Citizen science, Diabetes type 1, Diabetes type 1.5 LADA, Ervaringsdeskundigen

LADA MODY Diabetes type 1 of 2? De zoektocht van Rennie Fopma

Naar schatting hebben vijftien van de honderd mensen met de verkeerde diagnose diabetes type 2 eigenlijk de LADA-vorm van diabetes type 1

Verder lezen