Stichting Je Leefstijl Als Medicijn is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).  De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden. Wel vindt er vergoeding plaats voor gemaakte kosten.

Via deze pagina geven wij ons beleid en onze baten en lasten weer.

Adres van de Stichting Je Leefstijl Als Medicijn:

De Kromme geer 95
5709 ME Helmond

Website www.jeleefstijlalsmedicijn.nl

KvK nummer 72173653

RSIN 859015567

Bestuursleden Stichting Je Leefstijl Als Medicijn

De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden. Wel vindt er vergoeding plaats voor gemaakte kosten.

 

Balans per 31-12-2019

Balans 2019 Stichting Je Leefstijl Als Medicijn
Staat van baten en lasten 2019 Stichting Je Leefstijl Als Medicijn

Balans per 31-12-2018

Jaarrekeningen

De jaarrekeningen kunt u via onderstaande links downloaden

Jaarrekening 2019

Jaarrekening 2018

Sponsoring en Ondersteuning

Het sponsor bedrag tot nu toe: 4.322,00 Euro

steun het werk van de Stichting Je Leefstijl Als Medicijn

Help ons om in 2019 het aantal mensen met diabetes type 2 terug te dringen.

 

Uw bijdrage is welkom op bankrekening nummer NL46RABO 0331 9175 13 of via onderstaande knop via geef.nl